Starosta Martin Malý sice argumentoval tím, že financování město zvládne bez větších potíží, i tím, že v Kasárenské ulici chybí chodníky, které by denně využívala až tisícovka lidí, kteří chodí do areálu kasáren domů nebo do práce, ale místostarosta Robert Zeman vysvětloval, že bude lepší celou akci odložit.

S čím počítá
rozpočet 2014:
V přednostním zájmu města Prachatice jsou: Stavba sběrného dvora a kompostárny (rozpočtované náklady 58 mil. Kč.), rekonstrukce ulic: Hradební, Černohorská, Lesní, Za Továrnou, rekonstrukce škol.


„I přesto, že bychom mohli získat dotace na zateplení škol, tak jsme schopni rekonstrukci zvládnout za pomoci překlenovacího úvěru. I tuhle možnost jsme konzultovali s bankovními ústavy," popsal starosta další akce v přednostním zájmu města s tím, že větší část financování škol by se stejně překlenula až do rozpočtu roku 2015.


Zastupitel za ČSSD Jan Klimeš sice musel zkonstatovat, že finanční výbor, jehož je předsedou, opravu Kasárenské ulice odsouhlasil, ale: „Proč jsme se nesešli na pracovním jednání, abychom se o tom domluvili?" Jan Toncar (ČSSD) připomněl, že ve městě jsou mnohem horší komunikace, které by si zasloužily opravu. „Osobně se přikláním k přípravě tak strategické komunikace v kompletním řešení i s celým areálem kasáren," uzavřel Robert Zeman.

PRO:

- souhlas finančního výboru
- řešení komunikace, chodníků a parkoviště v celkovém rozsahu až k bráně do areálu kasáren
- projektově je vše připraveno
- prachatický rozpočet pro rok 2014 investice nezatíží
- strategická komunikace, která vede ke zhruba 150 bytům, desítkám firem a učilišti, pohodlí pro zhruba tisícovku lidí, kteří tudy denně procházejí

PROTI:

- názorová neshoda radních a následně zastupitelů
- financování z rozpočtu města pro letošní rok
- zásah do zeleně (pokáceny by měly být tři lípy)
- příprava strategické silnice, která by měla protnout celý areál kasáren
- nevyjasněné majetkové vztahy v horní části lokality
- odložení oprav jiných ulic