Známé, stavby, významné diplomatické tahy, jedna nejstarších univerzit a korunovační klenoty to vše je zde jednoduchou formou znázorněno i vysvětleno.

Karel IV byl pro naši historii největším státníkem a králem, který naši zemi povýšil do nevídaných rozměrů. Tato výstavu navazuje na loňské výročí, kdy jsme oslavili 700. let od jeho narození. Ve Volarech ji více shlédli turisti, kteří se o ní dozvěděli a chtěli ji vidět. Volarští čtenáři ne, že by ji ignorovali, ale byli v menšině. V tomto týdnu ji navštívili děti z příměstského tábora ve Volarech a moc jim líbila, dodala vedoucí volarské knihovny Ladislava Škrnová.