Zatím byla umístěna do kostela. Zájemci si mohou opravenou sochu mohou prohlédnout v pátek 25. května Noci kostelů.

Program Noci kostelů ve Lhenicích:

Zrestaurovaná socha Karla IV. se vrátila zpátky do Lhenic. Lidé si ji mohou prohlédnout v pátek 25. května při noci kostelů. 19 až 19.05 hodin: Večerní vyzvánění zvonů
19.05 až 19.10 hodin: Písničky v podání dětí ze ZŠ Lhenice
19.10 až 19.15 hodin: Lhenické varhany a příprava na slavnostní koncert - informace o dokončení generální opravy varhan
19.15 až 20.15 hodin: Lhenice - cesta lemovaná obrazy s křížovou cestou od hřbitova až ke kapli v Brabcích a prostor kolem kostela sv. Jakuba (vyprávění o křížové cestě, její renovací a dalších zajímavostech v podání výtvarnice Vladimíry Fridrichové Kunešové z Husince
20.15 až 20.25 hodin: Písničky v podání dětí ze ZŠ Lhenice
20.30 až 22 hodin: Beseda s výtvarnicí Vladimírou Fridrichovou Kunešovou a volná prohlídka kostela, věže a zvonů (pro zájemce i s komentářem), varhan před dokončením generální opravy i s komentářem.

Při té příležitosti bude v kostele o historii sakrálních památek vyprávět Vladimíra Kunešová Fridrichová, vystoupí zpěvačky Naďa Válová a Andrea Benedová a dětský pěvecký sbor ZŠ. Chybě nebude přednáška o postupu oprav varhan, na které je stále sbírka, a bude možnost navštívit i věž kostela a pokochat se pohledem na Lhenice z výšky.

Marie Jarošová