Naučit se sice dá asi všechno, ale proč nenechat některé věci na tom, kdo to opravdu umí? Státní veterinární správa ČR doporučuje přenechat odborné usmrcení kapra na prodejci, aby ryba netrpěla přenosem domů, uchováváním ve vaně a neodborným zabíjením v kuchyni. Usmrcení kapra, stejně jako dalších hospodářských zvířat, se řídí  vyhláškou 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování a zákonem číslo 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Osoby, které ryby usmrcují, kuchají nebo porcují, musí mít zdravotní průkaz a ochranné pomůcky (omyvatelná zástěra, gumové holinky a gumové rukavice). Usmrcení předchází omráčení tupým předmětem – paličkou na temeno, to jest kousek nad očima, a následné okamžité vykrvení přetnutím žáber, popřípadě přetnutím míchy a cév těsně za hlavou.