Obnova kapličky v ulici Karolíny Světlé byla realizována v letech 2015 až 2016 ve spolupráci Města Vimperk, SŠ a ZŠ Vimperk, Nerudova 267 a Staadliche Berufsschule Bamberg, SRN. Obnova byla finančně podpořena Jihočeským krajem z dotačního programu Objekty kulturního dědictví 2016. Cílem programu byla údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Jednalo se o objekty, které nejsou kulturními památkami, ale mají kulturněhistorické hodnoty, jako jsou například i drobné sakrální památky.

Stavební práce vykonávali samotní učni oboru Zedník na SŠ a ZŠ Vimperk ve spolupráci se studenty Staadliche Berufsschule Bamberg. Školy jsou dlouholetými partnery a oprava kapličky rozhodně nebyla jejich první společný počin. Žáci pracovali pod vedením mistrů odborného výcviku a získali tak mnoho neocenitelných zkušeností.

Nově opravená kaplička se opět stala místem, které rádi navštíví jak obyvatelé Vimperka, tak i kolemjdoucí turisté.

Lubomír Pichler, ředitel SŠ a ZŠ Vimperk