Kaple zasvěcená Panně Marii Pomocné a vystavěná v roce 1834, byla vždy vedle farního chrámu a zříceniny hradu jednou z dominant obce a po odstřelení kostela ve druhé polovině minulého století se stala jedinou církevní stavbou Strážného.
Jestliže dříve byla díky poloze na odlesněném kamenném vršku nad obcí z dálky viditelná, dnes ji budete hledat jen stěží. Stejně jako hrad je totiž skryta za hradbou vzrostlých smrků a bohoslužba se zde slouží pouze jedenkrát v roce, a to ve druhé půli srpna.

Jaroslav Pulkrábek

Více v tištěném vydání v úterý 15. července 2008.