Z původního vybavení kaple z 19. století se podle slov Antonína Jurči, vedoucího stavebně správního odboru MěÚ Prachatice dochovala pouze podesta a spodní část oltáře. „Nástavec oltáře tzv. retabulum se nedochoval. Obnova proto zahrnovala restaurování zachovaných a výrobu chybějících částí,“ vysvětlil. V rámci restaurování došlo k očištění prvků, jejich ošetření proti dřevokazným škůdcům, zpevnění petrifikačním roztokem, fixaci uvolněných konstrukčních spojů, doplnění chybějících součástí a k povrchové úpravě šelaky dle původního stavu.

-Obnova oltáře vyšla na 337 tisíc Kč, 300 tisíc korun pokryl příspěvek Ministerstva kultury z dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.
- Navázala na stavební opravu kaple, provedenou v letech 2015 (exteriér) a 2016 (interiér)

Rekonstrukce oltářního nástavce vyšla z dohledané historické fotografie původního stavu interiéru kaple s oltářem. „Konstrukční části byly vyrobeny z dubového dřeva, dekorativní řezby ze dřeva lipového. Povrchová úprava sjednotila nové části s původními. Ústřední část oltářního nástavce tvoří dosud prázdná nika, tzv. oltářní archa. Po obou jejích stranách jsou vždy tři sloupky zakončené fiálami, vždy s ozdobnou pozlacenou řezbou tzv. křížové kytky na špici,“ popsal Antonín Jurčo opravy.

Fiály symbolizují touhu po přiblížení se nebi. Každou zdobí také pozlacené řezby krabů, kterých je celkem 64. Mezi sloupky jsou výplňové profilované pozlacené řezby, ornamentální blíže nice a s rostlinným motivem při vnějším okraji oltářního nástavce. Jeho šikmé horní hrany zdobí dalších 14 pozlacených řezeb. Retabulum vrcholí tympanonem vyplněným ornamentální řezbou s pozlaceným křížem ve vrcholu.

V letošním roce by interiér kaple měly doplnit opravené původní lavice a rekonstruované zábradlí mezi presbytářem a lodí kaple. „V plánu máme rovněž výzdobu vlastního retabula oltáře,“ doplnil další úpravy v kapli.