Nad městysem Strážný se tyčí na Kamenném vrchu kaple Panny Marie z roku 1834. V současné době městys intenzivně pracuje na tom, aby tuto cennou kulturní památku zachoval také dalším generacím.

„Považujeme za nutné kapli z 19. století zrenovovat. Nezanedbatelně totiž patří ke kulturně-historickému odkazu městysu Strážný," zdůraznil starosta Jiří Vacek. Starosta dále dodává, že v případě opravy této kaple nešlo o rekonstrukci jako každou jinou. „S ohledem na stáří stavby bylo nutné postupovat velice opatrně a šetrně," vysvětlil starosta Vacek. Jedná se o unikátní spojení, kdy za pomoci dotačních projektů, spolupracuje městys Strážný společně se svou firmou Městys servis, ve které pracují především místní obyvatelé. „Stručně se dá říci: S našimi občany – budoucím generacím," dodal starosta.

V rámci projektu proběhne kompletní sanace objektu a stabilizace jeho rozpadu. „Je také nutné provézt sanace vnitřních omítek, které byly v důsledku pronikání vlhkosti poškozeny plísní. Rekonstrukce zahrnuje také kompletní výměnu střešní krytiny. Stávající krytinu nahradí modřínový šindel," doplnil dále starosta.

Starosta také informoval, že již teď městys Strážný intenzivně pracuje na zajištění dalšího financování, aby byl objekt vybaven odpovídajícím mobiliářem, jako jsou lavice oltář a další. „Celá rekonstrukce by měla být dokončena do konce října, aby byla kaple připravena na zimní sezonu. Kaple Panny Marie totiž dominuje jedné ze sjezdovek areálu ve Strážným," ujistil stráženský starosta.