Sto třicet pět dětí. To je počet, který přišel v letošním roce k zápisům do některého z pracovišť místní mateřské školy. Volných míst pro příští školní rok je sto dvacet tři. Podle slov ředitelky Mateřské školy Prachatice Heleny Turkové Kubátové by se ale neměla opakovat loňská situace. Některé maminky, kterým končí rodičovská dovolená na začátku letošního června, měly smůlu. U loňského zápisu neuspěly.
„Vloni bylo opravdu více dětí, než je kapacita," říká ředitelka školy. Letos přišlo sice o dvanáct dětí více, než kolik jich může v září nastoupit, v tomto počtu jsou ale i děti, které nemají trvalé bydliště v Prachaticích, nebo děti, u nichž maminky trvají na jednom vybraném pracovišti.
„V jednom z pracovišť máme volná místa, obvoláváme nyní rodiče těch dětí, které nemůžeme umístit na pracoviště, kde byli s dětmi u zápisu, a nabízíme jim tuto variantu. Umístěny by tak měly být i děti mladší tří let," říká ředitelka.
Jednou z těch, kterým se nepodařilo dítě vloni umístit, je i Michaela Traore. „Syn se narodil v první polovině června, za pár dní mi skončí rodičovská dovolená. Dva a půl měsíce musím se synem zůstat doma bez peněz. Rodičovskou pobírat nebudu. Navíc jsem tím pádem přišla 
o práci," říká.Zákon podle ní nedává rodičům v takové situaci příliš možností, jak ji vyřešit. „V podstatě mi jde jen o dva a půl měsíce, jsou školky, které se třeba na celé prázdniny zavírají, takže tam bych byla ve stejné situaci," říká Michaela Traore.

Podle ředitelky školky je třeba vzít v úvahu hlavní kritéria, podle nichž jsou děti do školky přijímány. Ty vycházejí ze školského řádu a zákona.„Prvním požadavkem je trvalé bydliště ve městě, druhým pak věk dítěte. Podle zákona je mateřská škola určená pro dítě ve věku tří let, podle kapacity pak mohou být přijímány i děti mladší," říká ředitelka Mateřské školy Prachatice Helena Turková Kabátová se slovy, že vloni byl ale problém s kapacitou.

Ten by vyřešila třída jeslového typu. „Ano, to by samozřejmě řešilo problém těchto rodičů. Už jsme i tuto variantu zvažovali. Jenže, letos problém s kapacitou není a vypadá to, že ani v dalších letech nebude. Děti narozené v roce 2010 byl opravdu silný ročník," poznamenala.
Dalším problémem je pak to, že školní rok začíná v září. K tomuto datu jsou pak děti i přihlašovány do školky. Pokud dítě dosáhne tří let například v květnu, kdy už by mohlo do školky chodit bez problémů, byl by do této doby nižší stav dětí ve třídách. Nebo by mohli rodiče dítě přihlásit v září, umístit ve třech letech a po celou dobu platit školné. To je ve městě ve výši 350 korun.
„V minulosti jsme školné v takových případech odpouštěli. Po konzultaci s právníkem ale odpouštíme po žádosti rodičů školné jen v případech, které určuje zákon, jako je například hmotná nouze nebo pěstounská péče," vysvětluje ředitelka.
Výsledky zápisů by měly být známy každým dnem. „Ze zákona máme třicet dní po zápisech na to, abychom zveřejnili seznam přijatých dětí a písemně vyrozuměli ty rodiče, jejichž děti přijaty nebyly," upřesnila Helena Turková Kubátová.
Další z maminek, která si nepřála být jmenována, se již po zápisu rozhodla, že své dítě přihlásí do školky mimo Prachatice. „V září budou dceři dva roky a dva měsíce. Já musím nastoupit do práce. U zápisu mi rovnou řekli, že takhle malé dítě přijmout nemohou. Zkusila jsem se zeptat ve školce mimo město a tam místo měli," říká k možnému řešení. Vždy záleží především na tom, zda jsou ve školce volná místa a může je doobsadit mladšími dětmi.