V pondělí měli zmocněnci volebních stran poslední šanci provést opravy a doplňky k podaným kandidátním listinám, k nimž je vyzval příslušný registrační úřad.


Od úterý už začaly registrační úřady vydávat rozhodnutí o registraci kandidátních listin, případně o jejich odmítnutí. Na vydání rozhodnutí mají čas nejpozději do soboty 23. srpna. Současně budou svá rozhodnutí zasílat zmocněncům volebních stran.


Kolik a jakých volebních stran v té které obci kandiduje, se dozvědí také jejich starostové. „Registrační úřad jim ale nezasílá kompletní kandidátky, pouze počty a názvy volebních stran," upozornila Eva Kuttenbergová z registračního úřadu v Prachaticích. Tato informace je totiž pro starosty podstatná v tom smyslu, že na jejím základě bude stanoven počet členů volebních komisí.


A v některých městech a obcích, kde je letos počet kandidátních listin opět vyšší než před čtyřmi roky, to může být docela komplikované. Každá z kandidujících volebních stran má totiž právo jmenovat do volební komise svého zástupce. Například v Prachaticích, kde kandiduje dvanáct volebních stran, by to při devíti volebních okrscích mohlo znamenat, že ve volebních komisích může sedět až 108 zástupců volebních stran a k nim devět zapisovatelů.


Ve velké části obcí v okrese Prachatice si navíc komise letos protáhnou volební službu ještě o další víkend, protože velkou část okresu Prachatice čekají také volby do Senátu ČR.