Ten vypouští z realizace vrstvy asfaltobetonu, obrubníky a kamenné vjezdy na stavební parcely, které by mohly být v průběhu výstavby rodinných domků poničeny stavební technikou. Podkladní vrstva bude ošetřena penetrací.

Finální povrch místní komunikace bude proveden v následujících letech.