Dokládá to jeden případ z mnoha, který v minulosti řešila městská správa domů ve Vimperku. Dluh ve výši 5488 korun na neuhrazeném nájemném se za rok a půl zdesetinásobil, a to bez poplatků z prodlení a dalšího příslušenství.

Daniel Kaifer, jednatel Městské správy domů s.r.o. ve Vimperku, uvedl pro ilustraci, kam až mohou zpočátku malé dluhy dospět, případ z roku 2012. Tedy ještě v době platnosti starého občanského zákoníku. „V té době platily nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tří měsíců. Jednalo se o byt 1+1 s výměrou 47,31 metru čtverečního a nájemným zhruba 1729 korun. Zálohy na služby činily 799 korun. Nájemce měl platit měsíčně 2708 korun," shrnul Daniel Kaifer.

Spirála, do které se dlužník nakonec dostal, začala neuhrazením nájemného a upomínkou za neuhrazený nájem v částce 5488 korun. „Nájemce nereagoval, proto mu byla zaslána upomínka nejprve 1. února, další pak 20. února, 4. a 13. dubna a 11. května. Nicméně stále jsme na částce, která nezavdávala důvod k výpovědi z nájmu, jelikož nedosahovala stanovené výše tří nájmů podle zákona," podotkl Daniel Kaifer.

Ve chvíli, kdy přišlo vyúčtování a dluh už dosahoval výše 10 832 koruny, dostal dlužník upomínku s tím, že už jsou naplněny podmínky pro výpověď nájemní smlouvy. A protože dlužník opět nereagoval, 30. září byla rozhodnutím rady města podána výpověď z nájmu, a to k 31. prosinci. V té době už dlužná částka dosahovala výše 12 026 korun bez poplatku z prodlení. Výpovědní lhůta odpovídala starému občanskému zákoníku, proto nájemní smlouva skončila po třech měsících.

Dlužník narůstající dluh neuhradil. „Na základě toho jsme mu 8. ledna zaslali výzvu k vrácení bytu na 29. ledna tak, aby byly splněny veškeré náležitosti. Následně 15. ledna jsme se pokusili dlužníka kontaktovat, aby byt předal a ve stanoveném termínu byl učiněn pokus o vrácení bytu. Nicméně dlužník byt nevrátil a nekomunikoval," konstatoval jednatel městské správy domů a bytů.

Následovalo tedy nutně podání žádosti k okresnímu soudu na vyklizení bytu a úhradu dluhu. Ten už v té doby narostl na 25 566 korun. „Okresní soud pak 27. března rozhodl o vyklizení bytu a zaplacení dluhu. Mezi tím nabývají rozhodnutí právní moci včetně návrhu podání exekuce s termínem do 21. května. Ze strany dlužníka se ale opět nic nedělo, takže jsme zaslali žádost o exekuci a vymáhání pohledávky exekutorovi. Zároveň jsme požádali o exekuční vyklizení bytu," doplnil Daniel Kaifer.

V průběhu ani ne dvou měsíců bylo vydáno usnesení o vyklizení bytu s termínem 19. listopadu. Do té doby nabyl rozsudek 8. října právní moci a následně 19. listopadu byl byt exekučně vystěhován. Tedy po téměř dvou letech od první upomínky. „Vzhledem k tomu, že dlužník situaci neřešil a dále opakovaně neplatil nájem, tak jen na dlužném nájemném a službách je pohledávka už 51 475 korun bez poplatku z prodlení a bez příslušenství, tedy bez odměny advokátovi a poplatku exekutorovi," doplnil Daniel Kaifer.

Uvedený příklad popisuje situaci, která se týkala dluhu vzniklého na nájemném na malém bytu, kde je měsíční předpis nájemného a služeb kolem dvou a půl tisíce korun. „Pokud má člověk velký byt a platí měsíčně šest a půl tisíce, pak případné dlužné částky nabíhají mnohem rychleji," varuje jednatel správy domů.

Změna občanského zákoníku umožnila mimo jiného také urychlit řešení případů, kdy dochází k porušování nájemních smluv. Ty už jsou navíc uzavírány pouze na dobu určitou. „Pokud už situace dospěje do fáze, kdy je nájemníkovi ukončena nájemní smlouva, pak podle nového občanského zákoníku už výpovědní lhůta není tříměsíční, ale výpověď je okamžitá," zdůraznil Daniel Kaifer. Jinými slovy, pokud nájemníkovi vznikne dluh ve výši tří měsíčních nájmů, je výpověď podána okamžitě. Nájemník pak má už jen měsíc na to, aby byt vyklidil a předal městu.