Prý je to povinné pouze tehdy, když má strom obvod větší než osmdesát centimetrů,“ popisoval Karel Pawlitschko z Prachatic.

Není jistě jediným zahrádkářem, který se rozhodl pokácet ovocný strom na vlastní zahradě. To by měl každý majitel zahrady provádět s rozmyslem, protože i nakládání s ovocnými stromy na vlastním pozemku podléhá zákonu. V současné době je navíc ve fázi schvalování novela, která by měla pravidla pozměnit.

„V současné době stále platí to, že majitel či nájemce smí pokácet ovocný strom bez nahlášení této činnosti jen tehdy, pokud má strom ve výšce jednoho metru a třiceti centimetrů obvod méně než osmdesát centimetrů. V opačném případě je jeho povinností podat žádost na příslušný městský či obecní úřad,“ vysvětlovala Stanislava Linhová, která má povolování kácení stromů na starosti na odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích. Posouzení vhodnosti kácení potom záleží na odborné komisi.

Nová vyhláška by měla parametry pro kácení upravit. Například obvod by se podle nového zákona měl zmenšit o dvacet centimetrů. „Návrh této novely je ale v jednání už dlouho, a kdy bude schválena, nelze dopředu říci. Může to být za měsíc, nebo za dva roky. Záleží na tom, kolik bude připomínek,“ pokračovala Stanislava Linhová.

V praxi je situace taková, že právě kácení ovocných stromů prověřuje často sousedské vztahy. „Ovocné stromy, které by měly být prověřovány komisí, dopředu nijak zmapované nemáme. Pokud si tedy člověk není jistý, zda strom může pokácet, měl by se vždy dopředu obracet na nás, abychom situaci prověřili. Vyhne se tím možným nepříjemnostem,“ upřesňovala Linhová s tím, že udání nejsou v této oblasti ničím výjimečným.

V případě porušení zákona je čin posuzován jako přestupek, a to i v případě, že je strom pouze poškozen. Finanční sankce, které hrozí, přitom nejsou zanedbatelné. Fyzická osoba může za neoprávněné pokácení ovocného stromu zaplatit pokutu až dvacet tisíc korun, v případě právnické osoby dokonce milion korun. Kácet je navíc povoleno jen v době vegetačního klidu, které začíná v říjnu a končí posledního března.