Část ošetření alejí u zámku, na kalvárii a v Hřbitovní ulici od odbočky k zámku až po areál Vodník prováděli pracovníci Městských lesů Vimperk. Týkalo se to kácení jak vzrostlých stromů, tak náletových dřevin. Jejich práce podle jednatele společnosti při ošetření alejí končí. „Zbývalo vyřezat posledních několik náletových dřevin a odvézt dřevní hmotu, která byla na mobilní štěpkovač příliš velká,“ uvedl Stanislav Hlava.

Ty největší kusy Městské lesy uskladní a příští rok poslouží dřevosochařům. „Jsou to všechno javory, s tímhle dřevem už jsou zvyklí pracovat, takže jim je připravíme i pro příští setkání dřevosochařů,“ doplnil Stanislav Hlava. Veškerá zbylá dřevní hmota skončila zpracovaná na štěpku. „Využije se ve štěpkové kotelně. Když to odhadnu, bylo toho na tři sta prostorových metrů štěpky,“ doplnil.

Zatímco městské lesy už s pracemi v alejích prakticky skončily, zbylé práce i dál provádí odborná firma na prořezávkách a následné dosadbě nových dřevin. Ty by se měly začít sázet v příštím týdnu a kompletní dosadba má být hotova do dvou týdnů. „Vysazovat budeme převážně javory a jírovce,“ doplnil vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Vimperk Josef Kotál.

Aktuálně zbývá dokončit přibližně třetinu z celkového počtu stromů určených k ošetření odbornou firmou. Vzhledem k tomu, že práce provádí lezci v korunách stromů, jejich postup v posledních dnech částečně komplikuje počasí.

Projekt ošetření a obnovy zámeckých alejí počítal s náklady 1,2 milionu korun, ze kterých měla 945 tisíc korun krýt získaná dotace. „Ve výsledku ale budou náklady výrazně nižší. Při výběrovém řízení se podařilo vybrat firmu, která práce zahrnuté do dotace provede za 628 tisíc korun bez DPH. Týká se to ošetření a náhradní výsadby. Navíc výběrové řízení vyhrála regionální firma, u které máme ověřeno, že práce odvádí solidní,“ doplnil vedoucí odboru životního prostředí. Výsledná cena sice sníží i výši příspěvku z dotace, ale stejně tak bude nižší i doplatek města, který činí dvacet pět procent z nákladů vyjma prací spojených s kácením, které nebylo možné zahrnout do žádosti o dotaci.

Jak dokáže být příroda nevyzpytatelná, dokládá i situace při kácení jednoho ze stromů, která si nakonec vyžádala i asistenci hasičů kvůli útočícím sršním. Při kácení jednoho stromu, který byl zaklíněný větvemi se sousedním, se k zemi poroučely oba. V té chvíli se zjistilo něco, co nikdo před tím nevěděl. „Ten druhý strom byl plný sršní a uvnitř zcela shnilý, což se při prvotním zjišťování stavu stromů nezjistilo, protože dutina byla ve zhruba šesti metrech výšky stromu. Zkontrolovat stav stromu od kořenů po vrchol koruny, to je možné u jednoho dvou stromů, ne když je těch stromů čtyři sta. Na druhou stranu to bylo vlastně velké štěstí. Vůbec si nedovedu představit, co by nastalo, až by v koruně začali pracovat lezci a v té výšce na laně narazili na dutinu se sršni, mohl to být asi velký problém,“ dodal Josef Kotál.