„Uskutečňují se edukativní semináře pro lékaře, v čekárnách ambulancí jsou umístěny plakáty upozorňující na nesprávné zacházení s antibiotiky. V terminálu nemocnice je umístěn spot s analogií zbytečně rozsvícené žárovky během dne, která pak nesvítí v nočním čase, stejně jako budou neúčinná antibiotika v době, kdy jejich zbytečným podáváním naroste antibiotická rezistence původců natolik, že nebudou účinná,“ uvádí předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, Michal Šnorek.

V Nemocnici České Budějovice funguje Antibiotický tým, který se celoročně pravidelně schází k řešení problematiky přístupu k antibiotickým terapeutickým postupům a nakládání s antibiotiky v nemocnici. „Problém je daleko komplexnější, neboť antibiotika jako degradační produkty se dostávají do přirozeného životního prostředí i cestou rostlinné a  živočišné výroby, jejich metabolity i celé molekuly lze detekovat v odpadních vodách. Vyhnout se jejich účinku je tedy doslova nemožné,“ dodává vedoucí Antibiotického střediska Nemocnice České Budějovice, Magdalena Horníková.

Evropský antibiotický týden byl stanoven za účelem oslovit a ovlivnit širokou laickou i odbornou veřejnost, podávat důkazy o dopadech nadbytečné spotřeby antibiotik a pokusit se omezit nepříznivý vývoj v jejich spotřebě s dopadem nárůstu rezistence mikroorganizmů.