Délka Jižní tangenty činí 2,706 kilometru a vyrůst by měla za 24 měsíců v letech 2021 až 2023, když je zde započítána i nutnost přerušení prací během zimních období. „Z celkové částky uhradí kraj ze svého rozpočtu 541 milionů, společnost E.ON šest milionů korun a téměř 300 milionů korun bude financováno z prostředků EU,“ upřesnil rozložení finančních nákladů Klíma.

Podle náměstka hejtmana pro veřejné zakázky pak součástí tohoto projektu je například i rozšiřování a přeložky místních komunikací, budování inženýrských sítí a protihlukových opatření či výsadba zeleně.

Vizualizace D3. MÚK Roudné. V budoucnu se tu D3 bude křížit s Jižní tangentou.Zdroj: ŘSD

Náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák připomněl, že ve finále má Jižní tangenta propojit silnici I/3 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem s nájezdem na dálnici D3 v místě mimoúrovňové křižovatky Roudné na Českobudějovicku. „A odlehčit tak značně přetížené dopravě v krajském městě,“ uzavřel Krák.