Podle jeho slov krátce po oznámení svého jmenování ale bude pokračovat v tom, co odstartoval jeho předchůdce Jan Stráský, jakožto krizový ředitel.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa včera vyvrátil spekulace, že by Jana Stráského z funkce odvolal. „O ukončení mise Jana Stráského jsme diskutovali několik týdnů, stejně jako o osobě jeho nástupce. Tím bude Jiří Mánek," uvedl ministr Chalupa na pravou míru spekulace o odvolání Jana Stráského. Stejně reagoval i na nařčení, že Jiřího Mánka jmenuje bez výběrového řízení. „To probíhalo po celou dobu, kdy působil ve funkci náměstka ředitele Správy, tedy zhruba rok a půl. Fakt, že Jiří Mánek procházel ve funkci úkoly, které musel plnit i mimo svou sekci, byl záměr a byla snaha projít výběrovým řízením složitějším způsobem, než je jen předložení projektu a úspěšná či méně úspěšná prezentace před nějakou komisí," dodal Tomáš Chalupa.


„Vezmu-li v úvahu rok a půl, po který jsem byl pozorován, sledován a testován, je to nejdelší výběrové řízení, které kdy musel některý z ředitelů národního parku podstoupit. Zda to bude období přímo nebo nepřímo úměrné mému ředitelování, ukáže až čas," konstatoval Jiří Mánek.

Jiří Mánek je podle ministra Tomáše Chalupy Šumavák každým coulem. "Narodil se tu a jeho rodina tu žije po generace a zná tu každý kout. Zároveň je to člověk, který má podle mého názoru potřebné a odpovídající vzdělání pro funkci ředitele Národního parku Šumava. Je to člověk, který po dlouhá léta a s různými epizodami, protože zastával názor, který nebyl slučitelný s předchozí pozicí, působil ve funkcích a v práci ve Správě a Správu dokonale zná. Jsem přesvědčen, že je správným kandidátem a proto tak činím. Jeho představy znám a musím říci, že je sdílím," zdůraznil minsitr životního prostředí a požádal o obvyklou stodenní lhůtu pro nového ředitele Národního parku Šumava. "Dejme mu šanci předvést, že to se Šumavou myslí dobře a že mu jde o budoucnost Národního parku Šumava v území, které není dobyté, ale území, které je svěřené na kterém žijí lidé, kde jsou obce a které je po tisíce let přirozenou součástí české krajiny."

Ze jména nového ředitele je rád i končící ředitel Jan Stráský. "Osobně jsem rád, že to bude Jiří Mánek, pracovalo se mi s ním velmi dobře a zároveň říkám, že jsem připraven se ze Šumavy ani neodstěhovat, ani se nikde skrývat, ale účastnit se řešení šumavských problémů i po jeho boku a tím, že si budeme nadále vyměňovat své zkušenosti a názory, jak se na Šumavě bude žít," připustil Jan Stráský svou další možnou aktivní účast při řešení šumavských problémů a jejího rozvoje.


Již příští týden by se měly projevit první kroky jeho působení ve funkci. Přestože nový ředitel nepočítá s nějakým personálním zemětřesením, k určitým změnám podle jeho slov v týmu jeho nejbližších spolupracovníků dojde. Jediná dvě jména, které ale v této souvislosti zmínil, byla Tomáš Fajt a Jan Stráský. Bývalého ředitele Správy by Jiří Mánek rád viděl v čele Rady parku. „Byl bych rád, kdyby Tomáš Fajt byl mým prvním náměstkem. V jaké pozici, a co bude mít na starost, oznámím až v příštím týdnu," sdělil Jiří Mánek. Dá se ale očekávat, že by Tomáš Fajt měl být pravou rukou nového ředitele, který připustil, že post, který doposud na Správě zastával, tedy náměstka pro vztahy s veřejností a ochranu přírody, by chtěl rozdělit na dva.


Na rozdíl od ekologických aktivistů, kteří ze jmenování Jiřího Mánka do funkce ředitele Správy nadšeni nejsou, kladně mohou toto rozhodnutí ministra vnímat starostové šumavských obcí. „Řadu starostů považuji za své přátele a často se navštěvujeme nejen pracovně. Budu nadále pokračovat v krocích, které nastavil Jan Stráský, nedá se ode mne čekat nic jiného," dodal od zítřka nový ředitel Správy Jiří Mánek.

Za své priority považuje Jiří Mánek ctít a hájit zonaci, která byla dojednána u kulatých stolů. "To znamená 26 procent první zóny, což je dvojnásobná rozloha oproti současnému stavu. Jsem připraven konkrétními kroky rozšířit první zónu na 35 procent, jak o tom hovoří připravovaný zákon. Rozhodně chci stabilizovat péči o lesní ekosystémy, tím zejména myslím dokončit zastavení kůrovcové kalamity. Chci zahájit péči o bezlesí, které bylo po dlouhá léta na okraji zájmu. Chci vytvořit podmínky pro vznik malých farem, které by v národním parku nastartovaly agroturistiku, a již spolupracuji s některými odbornými zemědělci. Jsem připraven prohloubit spolupráci s vědeckou sférou a vytvořit prostor zejména pro aplikovaný výzkum, který bude užitečný pro praxi. Rozhodně chci prohloubit spolupráci s Národním parkem Bavorský les, o čemž budu bezodkladně informovat jeho ředitele a jsem připraven jej v nejbližších dnech navštívit," uvedl po svém jmenování Jiří Mánek. Propagaci NP chce postavit jak na divoké přírodě, tak na cílevědomé a systematické péči o lesy i bezlesí. "Zastávám názor, že člověkem neovlivněná příroda je základem národního parku. Nicméně nebudu nikoho přesvědčovat o tom, že je to ta jediná a správná cesta pro většinu národního parku," zdůraznil.  Veřejnosti hodlá ukazovat, jak dobře dokáží v Národním parku Šumava pečovat o lesy a bezlesí a jakých výsledků dosahují. "Znovu nebudu nikoho přesvědčovat, že je to ta jediná a správná cesta pro celý národní park. Šumava je dost velká pro oba přístupy," ubezpečil Jiří Mánek.

Konkrétní první kroky ve své funkci Jiří Mánke až na částečné personální změny zobecnil. "Těch je celá řada. Ředitel Jan Stráský mi předává opravdu obsáhlou agendu, jež čítá více než sto devadesát rozpracovaných úkolů. To, co nás čeká v nejbližší době, je dokončit práci na připravovaném plánu péče tak, abychom jej mohli ministerstvu životního prostředí předat na konci tohoto roku. Budu velmi rád, pokud v nejbližších dnech nebo měsících budu moci vpravit do života připravovaný nový zákon o Národním parku Šumava. To jsou bezprostředně první koncepční kroky, které nás čekají," uvedl. K dalšímu postupu Správy vůči kůrovcové kalamitě poznamenal, že: "Budu nadále pokračovat v tom směru, který jsme si spolu s ředitelem Stráským vytýčili, to znamená, že jsme velmi rádi, že jsme na jižní části mohli zrušit kalamitní stav, přestože na západní nadále trvá. Věřím, že pokud setrváme, za rok až rok a půl nebude kůrovcová kalamita na Šumavě problém."