1. Co podle Vás nesnese odkladu a mělo by být nově zvoleným zastupitelstvem města otevřeno či řešeno ještě do konce roku 2014 (vyjma rozpočtu pro rok 2015)?

Podle mého názoru je nejdůležitější věcí mít dobrý plán. To platí při řízení obecně. Pro mě toto reprezentuje okamžitá revize strategického plánu města a vytyčení hlavních priorit. Je důležité nastavit městu směr a ten držet. Na toto by měla určitě navazovat architektonická soutěž na úpravu finálního projektu bazénu ve Vimperku, stávající řešení má určitě otazníky.


2. Jak konkrétně chcete finančně zajistit stavby dalších etap areálu vodních sportů a dokdy by měl být kompletně dokončen?

Rozpočet Areálu vodních sportů, tak jak je naplánován do jednotlivých etap, je v částce přesahující 120 mil. Kč. V současné době je v realizaci první etapa, jejíž investice je cca 30 mil. Kč. Znamená to tedy, že je nutné sehnat pro dostavbu celého areálu cca 90 -120 mil. Kč. Financování tohoto záměru lze řešil z různých zdrojů. Maximálně bych ale nasměroval veškeré úsilí na získání finančních prostředků z fondů EU, tak aby dostavba proběhla ve velmi krátké době. Samozřejmě je možné se podívat na úspory v rozpočtu města a efektivitu vynakládání finančních prostředků. Tyto úspory by však nesměly ovlivnit fungování města (od bezpečnosti, školství, kultury, sportu, oprav a základních investic). Další z možností je oslovení privátního kapitálu. Dostavbu areálu vodních sportů osobně považuji za jednu z hlavních priorit města Vimperku a rád bych do konce volebního období měl vyřešené financování i stavbu.


3. Seřaďte, prosím, podle Vašich priorit následující abecedně řazená témata:

- aktivizace obyvatel
- bezpečí
- bydlení
- dluhy vůči městu
- doprava
- dotační podpora
- efektivita úřadu
- hazard
- komunikace s lidmi
- místní komunikace
- investice do osad
- podpora podnikání
- podpora sportu a kultury
- příprava projektů
- seniorská společnost
- sociální služby
- školství
- životní prostředí

Odpověď: 
komunikace s lidmi
bezpečí
podpora sportu a kultury
aktivizace obyvatel
dotační podpora
seniorská společnost
podpora podnikání
příprava projektů
hazard
školství
doprava
efektivita úřadu
bydlení
životní prostředí
investice do osad
místní komunikace
sociální služby
dluhy vůči městu

4. Vyjmenujte tři investiční akce, které chcete v příštích čtyřech letech prosadit, začít a také dokončit.
1) Areál vodních sportů
2) Kruhové křižovatky ve Vimperku
3) Ulice 1. máje – „výkladní skříň" Vimperku