„Titul památný strom by mohl zajistit náležitou odbornou péči a pomoc, která by vedla k možnosti prodloužení věku stromu a informování veřejnosti na odpočinkové trase vedoucí k Lázním sv. Markéty,“ uvedli členové školního Ekotýmu s tím, že především jilmy jsou obecně ohroženy zhoršujícím se ovzduším a nemocí zvanou grafióza.
Radní se vyhlášení jilmu za památný strom nebrání. „Žádost ale vzali pouze na vědomí,“ upřesnil prachatický starosta Jan Bauer.
S největší pravděpodobností bude jilm vyhlášen památným stromem ještě v letošním roce a měl by to udělat odbor životního prostředí městského úřadu.

Více v tištěném vydání v úterý 3. března 2009.