Milan Tripes působí prakticky celý život v justici na Českobudějovicku. Od roku 2001 byl místopředsedou krajského soudu a předsedou ho pak prezident jmenoval na konci září 2013. Ve své funkci se chtěl hlavně soustředit na udržení rychlosti a kvality vyřizování věcí. „Věřím, že se mi to podařilo, neboť v kvalitě i rychlosti vyřizování patří jihočeské soudy trvale k těm nejlépe hodnoceným a rovněž po personální stránce jsou zdejší soudy obsazeny velmi dobře,“ řekl pro jihočeská vydání Deníku.

Milan Tripes (vpravo) po jmenování do funkce předsedy Krajského soudu České Budějovice v roce 2013.Zdroj: Deník/ Jaroslav Sýbek

Milan Tripes (vpravo) po jmenování do funkce předsedy Krajského soudu České Budějovice v roce 2013. Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Kompetence předsedy krajského soudu se dotýkají i soudů okresních a týkají se hlavně personálních a organizačních věcí a také třeba odbornosti pracovníků soudu. Vliv má i na rozpočet. Z pohledu veřejnosti došlo za vedení krajského soudu Milanem Tripesem ke dvěma větším změnám. „Jednak je to stále výraznější prosazování IT technologií i do soudní praxe. Od elektronického vedení soudních rejstříků přes elektronické soudní desky až třeba po postupné zavádění elektronického soudního spisu. A druhou zřetelnou změnou je masívní nárůst insolvenční agendy, zejména co se týče osobního oddlužení fyzických osob. Za dobu mého působení ve funkci předsedy soudu zde došlo k několikanásobnému nárůstu nápadu věcí,“ řekl Milan Tripes.

Nového předsedu krajského soudu musí najít ministerstvo. „Ministryní spravedlnosti bude během měsíce ledna vyhlášeno výběrové řízení na uvolněnou pozici předsedy krajského soudu. Ministryně následně navrhne kandidáta, který vzejde z toho výběrového řízení, ke jmenování prezidentovi republiky,“ vysvětlila další postup mluvčí českobudějovického krajského soudu Ivana Vobejdová.