Provoz chaty, kterou spravuje příspěvková organizace Krajské školní hospodářství, je momentálně ztrátový, protože se kvůli nevyhovujícím technickým podmínkám dá využívat jen jedna její část. Bez oprav by podle dosavadního radního Kráka navíc nešlo objekt dále bezpečně a účelně provozovat. „Chata by měla po rekonstrukci na základě dohody s krajským odborem školství sloužit hlavně pro lyžařské a sportovní výcviky žáků námi zřizovaných škol i jako zázemí pro porady ředitelů těchto škol či různé semináře. Pokud zbude kapacita, tak třeba i ke komerčním účelům,“ upřesnil radní pro veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je stanoven na letošní prosinec s tím, že opravy by měly trvat rok a půl. Zhotovitelem je na základě výběrového řízení, kam se přihlásilo šest firem, společnost LUSPOL. „Rekonstrukce mimo jiné počítá se zateplením objektu, vybudováním nové vzduchotechniky, elektroinstalace, rozvodů vody, dešťové i splaškové kanalizace, nové střechy, kde budou umístěny fotovoltaické panely, či výměnou oken. Dále pak bude například zpevněna příjezdová cesta, plány obsahují i nové parkoviště pro hosty, novou požární nádrž či zemní vrty pro potřeby vytápění ubytovacího zařízení,“ uzavřel Krák.

Smlouva s dodavatelskou firmou LUSPOL je před podpisem a podle usnesení rady Jihočeského kraje se o uzavření smlouvy má postarat ředitel Krajského školního hospodářství Petr Stehlík. Právě Krajské školní hospodářství chatu Mládí poslední rok provozuje. Před tím byla dva roky mimo provoz. „Stav je doslova retro styl. Chata nemá moc co nabídnout,“ řekl loni v červenci Deníku Petr Stehlík.