Rybáři, zemědělci, ale i čistírny odpadních vod jsou bytostně závislí i na množství vody, které odtéká 
z Husinecké přehrady. Ta již delší dobu musí dodržení minimálního odtoku dotovat 
z vody, kterou za hrází doteď našetřili.

Minimum srážek:Od začátku letošního roku spadlo na Husinecké přehradě jen velmi málo srážek. Aktuálně se zde celkový stav nachází ani ne na jedné čtvrtině celkových ročních srážek, které jsou cca 770 mm.
Leden 21,2 mm
Únor 1,6 mm
Březen 23,8 mm
Duben 37,4 mm
Květen 60 mm
Červen 37,4 mm
Červenec 26,4 mm 


Na mapce stavu a průtoků na vodních tocích v Jihočeském kraji přibývá hnědých bodů, které označují tak zvaný stav sucha. Na Prachaticku se jedná například o měřený profil Teplá Vltava Chlum a Volyňka u Sudslavic. Krátkodobě se do stavu sucha dostal v uplynulých dnech i Bezdrevský potok u Netolic.
„Identifikátor sucho označuje stav, kdy je měřený průtok nižší než hodnota 355denní vody, což je statistická veličina. Pokles průtoku pod ní je již brán jako hydrologické sucho. V některých profilech už je přirozený pokles pod touto hodnotou," potvrdil Jiří Baloun, vedoucí technického střediska závodu Horní Vltava státního podniku Povodí Vltavy.


Dlouhotrvající sucho a tropické teploty může podle ředitele Správy NP Šumava Pavla Hubeného znamenat problémy i v lesích národního parku. „Není to dobré. Navíc 
v kombinaci s masivním kvetením smrků již druhý rok po sobě, to není dobrá situace. Sucho ve spojení se semenným rokem může odstartovat růst kůrovcové populace i mimo klasické kalamitní lokality," dodal.