Základní školy v kraji tak bude navštěvovat celkem 51 183 žáků. Odklad povinné školní docházky využilo 1250 potenciálních prvňáčků.

Mezi letošními prvňáčky jsou i čtyři žáci, kteří usedli do lavic Základní školy Prachatice na Zlaté stezce, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Do této základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami bude v letošním školním roce chodit celkem 69 žáků. Z toho na I. stupeň 28, na II. stupeň také 28, speciální třídu bude navštěvovat devět žáků a přípravný stupeň, který byl letos otevřen, čtyři děti.

Stejně jako na jiných školách, i tady se do poslední chvíle finišovalo, aby bylo vše připraveno tak, jak má být.

„Ještě v pondělí jsme u nás měli řemeslníky, ale všechno jsme zvládli včas, takže jsme dnes mohli děti bez problémů přivítat,“ doplnila ředitelka školy Miroslava Kunešová.

V současné době je v Jihočeském kraji 223 základních škol zřizovaných obcemi, celkem pak 256 základních škol všech zřizovatelů (základní škol a základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).

(red)