Jednalo se o výzvu, která promptně reagovala na aktuální dění ve společnosti a jejímž cílem je podpořit vědecké dílčí projekty zabývající se touto aktuální tematikou.

Na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích úspěšně získala opětovně projekt v Programu GAMA Kancelář transferu technologií. Do tzv. COVID výzvy se kancelář okamžitě zapojila díky dobré spolupráci s vědeckými pracovníky univerzity.

S ohledem na časový rámec se jednalo o velmi rychlou výzvu pro podávání dílčích projektů. Celý proces od vyhlášení výzvy přes konzultace, podání žádosti a její předložení schvalovacím orgánům trval bezmála tři týdny. U běžných interních výzev je tato doba stanovena nejčastěji na 1 – 2 měsíce. I přesto bylo podáno pět projektových záměrů. Žádost o změnu o navýšení rozpočtu běžícího projektu byla podána obratem se zohledněním a rozšířením realizace o dílčí projekty věnující se problematice COVID 19.

I přesto, nebo právě proto, že Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích nemá lékařskou fakultu, odkud by se návrhy na boj s epidemií této nemoci daly zřejmě očekávat nejvíce, jsou podané dílčí projekty zaměřené do velmi různorodých oblastí.

Větší počet projektových návrhů je z oblasti lékařského inženýrství, a sice zaměřené na testování nákazy, respektive jejího zefektivnění. Dále se jedná o projektové záměry z oblasti materiálového inženýrství, statistického modelování a také z oblasti finanční ekonomie, a sice z pohledu pomoci MSP v oblasti účetnictví.

Nestandartní je také doba trvání potenciálních dílčích projektů. S ohledem na situaci by mělo jít o rychlé řešení, od toho se tedy odvíjí i tento aspekt. Navržené doby trvání podaných dílčích projektů s COVID tematikou se pohybují mezi 6 a 18 měsíci.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je místem v Jihočeském kraji, které získalo od SZU osvědčení a může testovat na nCOV-SARS-2.

Úspěšnými žadateli byly vědečtí pracovníci z Přírodovědecké fakulty s těmito konkrétními projekty:
- název projektu: Optimalizace citlivosti testování COVID-19, hlavní řešitel: dr. Chmelař (Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta)
- název projektu: Matematické modelování epidemie COVID-19 v ČR, hlavní řešitel: doc. Berec (Ústav matematiky, Přírodovědecká fakulta)
- název projektu: Antivirové povrchy pro zdravotnický materiál, hlavní řešitel: dr. Kratochvíl (Ústav fyziky, Přírodovědecká fakulta)

Výše finanční podpory pro tyto projekty je cca 7 mil. Kč. KTT JU se tímto podařilo získat maximální možnou částku, která byla v rámci této výzvy Technologickou agenturou ČR umožněna. Uvedené finanční prostředky jsou určeny na výzkum týkající se onemocnění COVID 19. Doufejme, že výsledky řešení dílčích projektů pomohou s rychlým bojem proti této nemoci.

Růžena Štemberková, vedoucí kanceláře transferu technologií JČU České Budějovice