„Výběrová komise se jednomyslně shodla na tom, že ani jeden z uchazečů nebyl vhodným kandidátem na pozici ředitele SÚS JčK a navrhla radě kraje vypsání nového výběrového řízení. A to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek,“ uvedl náměstek Krák podle něhož by měl mít budoucí ředitel SÚS JčK vysokoškolské vzdělání, praxi v oboru, zkušenosti s vedením a motivací týmu či znalost odpovídajících právních předpisů. Samozřejmostí je trestní a občanská bezúhonnost.

Přihlášky všech uchazečů byly výběrové komisi předány 18. ledna, kdy též proběhlo první kolo výběrového řízení. Do druhého kola konaného 25. ledna pak postoupili čtyři přihlášení. Ani jednoho z nich výběrová komise do funkce nedoporučila.

Hana Brožková, mluvčí Jihočeského kraje