V zahradě Centra Mistra jana Husa zazněla v podání Jihočeské filharmonie suita Memento Moi, kterou složil na počest Mistra Jana Husa Michael Kocáb. Ještě před samotným koncertem přivítala starostka města Husinec Ludmila Pánková Michaela Kocába jako čestného občana Husince, ten ji na oplátku předal oroginál partitury suity Memento Moi, která měla v Husinci v podání Johočeské filharmonie premiéru. Tu složil Michael Kocáb jako poctu velikánovi české historie.