Podívejte se, kde najdete nejslavnější, nejbarevnější či nejpodivnější místa posledního odpočinku v kraji.

Nejslavnější

Krypta Schwarzenberské hrobky u Třeboně ukrývá 26 rakví s ostatky členů rodu. Podlaha krypty se nachází asi 1,5 m pod hladinou rybníka Svět. Přesto je v ní sucho a chladno.

Nejbarevnější

Hřbitov v Albrechticích nad Vltavou je jedinečný jednotně řešenými arkádovými kapličkami s veršovanými nápisy a malbami na památku zesnulých. Kapličky pocházejí z let 1841 až 1854, je jich tu 85.

Nejpodivnější

Na hřbitově u kostela sv. Michala v Bechyni najdete náhrobky v sytě rudé barvě. Jsou to dva hroby rudoarmějců, kteří podle místních zahynuli krátce po konci války při lovu ryb pomocí granátů.

Nejstarší

Pětačtyřicet nejcennějších náhrobků se zachovalo v kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí v Budějovicích. Náhrobky pocházejí z 14. až 17. století a patří významným budějovickým měšťanům nebo okolní šlechtě.

Největší

Modlitba nad hroby, pětimetrová kopie díla sochaře Františka Bílka, dlí nad místem jeho posledního odpočinku na chýnovském hřbitově. Monumentální socha anděla se letos dočkala renovace.

Nejtajemnější

V bavorovském kostele je postranní oltář, jehož součástí je skleněná rakev a v ní oděné kompletní kosterní ostatky křesťanské mučednice svaté panny Konkordie.

Zdroj: jiznicechy.cz, Encyklopedie města České Budějovic, druidova-mysteria.cz a Deník