„Na petičních arších je podepsáno sto osmnáct lidí přímo z lokality v okolí parku Mládí,“ upřesnila včera Deníku její iniciátorka Arna Šubová.
Zastupitelé text petice vzali na vědomí a schválili odpověď starosty Jana Bauera. K námitce, že stavbou bude likvidována část parku, Jan Bauer vysvětluje, že místo je podle územího plánu určeno pro sport a rekreaci. „Navrhovaná stavba je zcela v souladu s funkčním určením pozemku. Je projektována s maximálním ohledem na stávajcí architektonický styl navazující na nově vybudované veřejné koupaliště Hulák a při zpracovnání dokumentace byl zásadní význam kladen na hygienické normy a zejména opětovné vysázení zeleně,“ píše starosta v odpovědi.
Druhou námitkou lidí bylo zvážení jiné lokality. Jenže ještě před přípravou samotného projektu vedení města a hokejbalový klub jiná místa zvažovaly. „Z několika předběžně vytipovaných lokalit zadaná kritéria splnila lokalita v parku Mládí. Terpve poté byla zpracována studie proveditelnosti a projektová dokumentace pro stavební povolení,“ říká v odpovědi starosta města. (Kompletní text odpovědi Jana Bauera čtenáři Prachatického deníku najdou na www.prachaticky.denik.cz, pozn. aut).
Na výstavbu hřiště ale zatím město nemá peníze. V současné době je vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení.
Projekt je zatím takzvaně „v šuplíku“, není totiž jasné, z jakého dotačního programu bude možné žádat o peníze na stavbu samotnou. „Pokud peníze z cizích zdrojů neseženeme, žádné hřiště nebude,“ zdůraznil na pondělním jednání Bauer.
„Na hřiště nějaký vyhraněný názor nemám. Chápu obě strany. Možná, že bych se spíše přiklonila k tomu, aby tady hřiště bylo. Třeba ho pak budou využívat má pravnoučata, co já vím. Myslím si ale, že bojovat proti němu peticí je nesmyslné. To už by člověk mohl psát petici kvůli čemukoli,“ říká Zdena Přibová z Prachatic.
„Žádná jiná vhodná lokalita prý není a mě samotnou také nenapadá. Mělo by to být tedy ošetřeno tak, aby hřiště nevadilo lidem tam, kde ho chce město umístit,“ myslí si Hana Burešová z Prachatic.

Odpovědí starosty města Prachatice Ing. Jana Bauera na petici proti výstavbě „Sportovni plochy pro bruslení a hokejbal na parcelách KN 6.1105,1107/1 a 1107/5 v k. u. Prachatice" se dočtete v článku Hřiště ano, ale ne místo parku Mládí.