Obecní plesy, plesy hasičů, včelařů, ale třeba i fotbalistů. To je jen krátký výčet kulturních akcí, které se každoročně odehrají v kulturních domech v obcích v regionu.


Už příští sobotu se koná obecní ples ve Strunkovicích nad Blanicí. „Náš ples je poměrně mladý, pořádáme jej posedmé," uvedl starosta Karel Matějka. V obci je to od začátku roku již několikátý ples, pořádá je tu místní občanské sdružení, Sokol, včelaři, hasiči či fotbalisté. „Na obecní ples chodí hodně lidí, snažíme se vybrat kapelu, která osloví každého. S pořádáním tomboly je to rok od roku horší, firmy nemají peníze, aby nám mohly dávat velké dary," poznamenal Karel Matějka.

Už pošesté pořádají v únoru ples chrobolští sportovci. V sobotu 23. února zahrají Papouškovi sirotky na plese, který pořádá 1. FC Chroboly. „Míváme tu tři plesy. Tradičně Hubertskou, pak hasičský a sportovní ples. Obecní plesy nepořádáme. Na Hubertskou chodí v podstatě stálý počet návštěvníků, na sportovní ples pak rok od roku více. Začínali jsme na šedesáti lidech, vloni už jich bylo dvě stě padesát," uvedl starosta Oldřich Valouch.


Stejně jako starosta Strunkovic nad Blanicí se shoduje v tom, že rvačky, kde se do sebe pustily dvě vesnice, už na plesech k vidění nejsou. „Neříkám, že nedojde k incidentu, ale nic vážného to není," dodal Oldřich Valouch.


Na ples se letos nevydají Kvildští. Obecní sál, který zde je, totiž není v takovém stavu, aby se v něm v zimě daly plesy pořádat.


„Není zateplený, chybějí zde třeba toalety a jsou tu i další problémy. V obci se koná na podzim Hubertská, na plesy místní chodí třeba na Borová Lada nebo do Vimperka," uvedl starosta Václav Vostradovský.


Tradiční plesy nepořádají ani v Lenoře. „Máme tu třeba Hubertskou zábavu, Masopustní bál, ale klasický ples žádný," informovala starostka Jaroslava Krnáková.

Poplatky:
Za hudební produkci na plesech je nutné zaplatit poplatek Ochrannému svazu autorskému pro práva k dílům hudebním, o. s., tj. OSA.
Žádost je možné vyplnit elektronicky nebo si ji můžete stáhnout ve formátu pdf, vyplnit a poté poslat poštou. Žádost i informace o sazbách naleznete v dokumentech ke stažení na stránkách www.osa.cz. 


Ani v Borových Ladách se tradiční obecní plesy nepořádají. V únoru je zde podle plánu kulturních akcí Maškarní bál, v březnu pak Hasičská zábava.


Na ples už se vydali Lheničtí. „Obecní ples už se konal, ještě nás čekají plesy některých spolků, jako je myslivecký ples, sportovní nebo ples českého svazu turistů. K tomu ještě místní jezdí na plesy do Jámy,takže za sezonu je v regionu kolem pěti až šesti plesů. Když vezmu náš ples, obecní, tak bývá kapacita Sokolovny tak z devadesáti procent zaplněná," řekla starostka Marie Kabátová.

Změna v zákoně:
Od 1. ledna letošního roku měl být zvýšen poplatek za povolení loterie a jiné podobné hry, a to už ve výši 5 tisíc korun.
Dne 15. srpna loňského roku byl schválen návrh zákona o provozování sázkových her.
Rozhodnutím ministra financí však byl termín 1. ledna posouzen jako nereálný. V návaznosti s tím rozhodl, že do 31. prosince 2013 nebude poplatek v této výši vybírán a žadatelům bude prominuta částka 4500 nebo 2700 korun dle žádosti.
Lze očekávat, že vládou schválený návrh zákona o provozování sázkových her nabude po notifikaci účinnosti nejpozději k 1. lednu 2014.
Poplatek tak zůstává na částce 500 korun.