Šárka Janásková uvedla, že má podporu sdružení, aby usedla v radě města. Následně začala přetahovaná, která ukázala, že stejnou podporu má i Bohumil Petrášek. Zastupitel Jan Koller (KSČM) následně dal hlasovat o odvolání Bohumila Petráška.

Máte pocit, že se jednalo o předem připravený scénář opozice? Tedy, že navrhnutí vašeho odvolání z funkce radního a následně odvolání dalších radních měla opozice domluvené?
Bylo to předem připravené. I kdybych měl v našem uskupení podporu ještě vyšší, stejně bych byl odvolán.

Jak hodnotíte to, co se na zastupitelstvu stalo? Tedy postupné odolání radních a následná rezignace starostky?
Mně na tom dnešním jednání vadila jedna věc. Těch devět lidí to mělo připravené a vadilo mi, že kolem toho hráli takové divadlo. Bral bych to, kdyby udělali to, k čemu byli vyzváni: Tedy, aby odvolali celou radu a zvolili si vlastní vedení města. Ale takhle tlačili starostku k tomu, aby odstoupila a dostála tak tomu, co uvedla před jednáním zastupitelstva. Jednoznačně říkám, že starostka neselhala. Naopak, od února, kdy byl odvolán místostarosta, se jevila jako velice zodpovědný a obětavý člověk a pro město udělala opravdu hodně.