Největším kritikem 
v březnu pozměněného jednacího řádu je zastupitel Robert Zeman. Tomu je nejvíce proti srsti požadavek na písemné předkládání všeho, co chce mít zastupitel či vystupující občan uvedeno v zápisu z jednání, nebo musí slovo od slova svůj příspěvek diktovat zapisovatelce do pera. „Kritizoval jsem to už loni v září, kdy se v zápise některé příspěvky neobjevily, zatímco jiné ano. Poukazoval jsem proto na rozdílný přístup. Výsledkem byl návrh na změnu jednacího řádu, který to celé ještě víc komplikuje,“ říká zastupitel.

Starosta Prachatic Martin Malý poté, co minulý měsíc neprošla další změna jednacího řádu v tom, aby se ještě před jednáním zveřejňovaly materiály, které mají zastupitelé projednat, už další iniciativu na změnu jednacího řádu vyvíjet nehodlá. 
A pokud se týká zápisu 
z jednání, trvá na tom, že je vše v pořádku. „Není to snaha někomu odpírat právo na diskusi, ale chceme se vyvarovat případných nedorozumění, že by zápis nebyl přesný, což se v minulosti dělo. Teď má každý možnost dát do zápisu přesně to, co chce, aby v něm bylo,“ dodal. 

Na otázky Prachatického deníku odpovídá Martin Malý, starosta Prachatic:

V tomto roce se v lednu změnil jednací řád zastupitelstva města Prachatice. Opakované pokusy o další úpravy při hlasování neprošly, nakonec ani ta poslední v červnu. Co bude dál, budete předkládat další návrhy?
Platí současný jednací řád a podle něho se budeme řídit. Před časem navrhované změny už opětovně do jednání zastupitelstva předkládat nebudu. Udělali jsme pro to dost, řada lidí se věnovala přípravě změn, konzultovali jsme je s dozorovým orgánem ministerstva vnitra a nakonec pro změnu nebyla potřebná většina. Poslední navrhovaná změna se týkala jediné záležitosti a tou bylo zveřejňování materiálů, kterým se budou zastupitelé zabývat a dále spíše jen formální záležitosti.


Už v minulosti se vzhledem k obsahu jednacího řádu prachatického zastupitelstva diskutovala nutnost předkládat diskusní příspěvky buď v písemné podobě, nebo je diktovat zapisovatelce jasně a srozumitelně. V minulosti přitom město vložilo nemalé prostředky do elektronického hlasovacího zařízení, z jednání je pořizován audiovizuální záznam, k dispozici jsou i zapisovatelky. Zůstává tedy s podivem za současných technických podmínek vyžadovat předložení diskusních příspěvků v písemné podobě. Vše lze na pořízeném záznamu dohledat a zápis vyhotovit se stoprocentní jistotou řečeného.
Bohužel, to nefunguje. Není to nic nového a vycházíme z toho, že jsme se na pořizování zápisu spálili už při jednání rady města v minulém období. Způsob zápisu, který se v podstatě jen překlopil do jednání v zastupitelstvu, se několik let využívá pro jednání rady města. V minulém volebním období totiž mezi některými kolegy radními docházelo k nesouladům. Jistá benevolence při tvorbě zápisu z jednání rady systémem nastoleným ještě za Jana Bauera, kdy bylo zřejmé, že mezi radními panuje vzájemná shoda a důvěra, se v minulém volebním období vymstila. Někteří radní pak upozorňovali, že to které slovo řekli jinak nebo že význam zaznamenaný zapisovatelkou, byl odlišný od toho, jak to mysleli. Abychom se vyvarovali určitých nepřesností, museli jsme, chtě, nechtě, přistoupit k jasnému formulování všeho, co kdo chtěl mít v zápisu. Tím pádem se vyvarujeme podezření, že někdo chtěl se zápisem manipulovat, že záměrně převrací smysl a význam. V tuto chvíli je naprosto přesná zápis a nikdo nemůže mít výhrady, že by se v zápisu objevilo něco jiného, než při jednání zaznělo.


Z nepřesností ale může zapisovatelku vyvinit právě pořizovaný zvukový záznam. Ten je jasný a těžko by někdo mohl tvrdit, že to, co řekl, myslel jinak, než je v zápisu, když je to slovo od slova podle pořízeného záznamu. Navíc těžko soudit, kdo co jak myslel, když řekne něco jiného.
Proto je jednodušší vše předložit písemně, vyvarujeme se pak následných zbytečných podezření.


Ale nutit kohokoli z diskutujících, který reaguje na diskusi, aby nejprve napsal své myšlenky na papír, není to trochu moc? Připomíná to, tady máte otázky, a tady máte odpovědi.
Samozřejmě si to každý může napsat v průběhu diskuse. Celé řadě zastupitelů to vůbec nevadí a tahle praxe tu funguje řadu let. Tento jednací řád byl schválen už v prosinci 2014 těsně po volbách a zvedli pro něj ruku všichni zastupitelé, nikdo z nich neměl připomínku nebo námitku, že s něčím v jednacím řádu nesouhlasí. Pak se z toho po roce udělalo podle mého názoru kvůli jediné malichernosti zbytečné téma a tento způsob byl dokonce označen za nedemokratický. Pokud by to tak bylo, už nám to dávno dozorový orgán ministerstva vnitra, který jednací řád shledal naprosto v pořádku.

Upřímně řečeno, nebudujete tím zrovna otevřenou a přátelskou atmosféru mezi zastupiteli?
Chceme se vyvarovat právě nepřátelské atmosféře, protože každý, kdo co řekne a ostatní uslyší, bude slovo od slova zapsáno a nikdo proti tomu nemůže mít výhrady.


Ale teď říkáte, že vše bude slovo od slova zapsáno, a k čemu pak je audiovizuální záznam, kde je slovo od slova a nikdo nemůže tvrdit, že to řekl nebo myslel jinak. Proč se to tedy nepřepisuje ze zvukového záznamu bez toho, že by byla diskuse omezována předkládáním písemných příspěvků?
Tomu se chceme vyvarovat, přepisovat slovo od slova záznam třeba ze šestihodinového zastupitelstva, to není možné a nelze, aby tady sekretářka týden tímto způsobem přepisovala záznam z jednání zastupitelstva. Proto jsme v jednacím řádu řešili to, aby v zápisu z jednání bylo jen to podstatné, co považují diskutující za tak důležité, aby se objevilo v zápisu. Záznam z jednání pak může sloužit k dovození případně konkretizování některých detailů. Ale zápis z jednání zastupitelstva by měl i podle zákona obsahovat to podstatné.


Z praxe například z Vimperku dokáží přepsat spornou pasáž i delšího jednání. Nicméně pokud tam zastupitel trvá na zaznamenání svého příspěvku, jasně sdělí, že to chce do zápisu, případně jako v Prachaticích to doplní písemně. Navíc existují přeci ověřovatelé zápisu. A troufnu si říci, že ve Vimperku je často vyhrocenější diskuse než v Prachaticích.
Takto jsme to měli také, kdy zastupitel požadoval dát své vyjádření do zápisu, nicméně zápis byl volným přepisem podstatných částí příspěvku podle zvážení zapisovatelky. A následně pak docházelo k nedorozuměním, že daný zastupitel si pak stěžoval, že zápis neodpovídá tomu, jak to myslel on. Dát dohromady v přepisu pětiminutový monolog, a někteří zastupitelé hovoří skutečně hodně rychle, do několika vět zapisovatelkou, která není dostatečně fundovaná k tomu, aby viděla někomu do hlavy, je opravdu hodně složité. A myslím si, že i pro novináře.


Právě pro ty účely slouží audio záznam?
Pak už je to ale o přepisování všeho.


To přece ne, pokud některý ze zastupitelů uvede, že si přeje své vyjádření do zápisu, pak si stačí přece přehrát a přesně přepsat jen ten konkrétní příspěvek, pakliže na něm zastupitel nebo diskutující trvá, ne celý záznam? Přece není v dnešní době a s dostupnou technikou vhodné nutit při diskusi nikoho, aby svůj příspěvek, kterým může reagovat na aktuální diskusi, dal písemně. Jednání zastupitelstva přece není vědecká konference, kam se příspěvky předkládají písemně předem? Tady se reaguje z minuty na minutu.
Není to nic nového, co bychom si vymysleli, je to praxe užívaná i v jiných městech a rozhodně není nedemokratická. Je schválená dozorovým orgánem ministerstva vnitra, který tuto praxi uznává jako jednu ze správných, legitimních, možných a především zákonných. A my ho používáme právě proto, abychom se vyvarovali různých nedorozumění.


A pokud se týká dalšího bodu jednacího řádu, kdy se diskuse může účastnit pouze osoba starší osmnácti let, což je asi v pořádku, ale hlavně s trvalým pobytem, či podnikající v Prachaticích. Není to tak trochu na hraně?
Je to naprosto přesně podle zákona.


Čeho se chcete vyvarovat v tomto případě?
Je to pouze zcela přesně opsané znění zákona. Ten neříká, že máme povinnost dávat slovo někomu jinému, vyjma přesně vyjmenovaných osob, kdo nemá trvalé bydliště na území města, nebo v Prachaticích vlastní povinnost. Pokud bude zastupitelům předkládán materiál, ať už jsou to projekty, posudky a podobně, které připravuje osoba mimo Prachatice, a zastupitelstvo to uzná za vhodné, udělí se jí slovo, ale to je pochopitelně případ od případu.