„Dva dokonce s prospěchem A, což podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídá jazykovým znalostem na úrovni C l,“ řekla Libuše Tesařová, vyučující anglického jazyka. Gymnázium Prachatice, kde každoročně probíhá přípravný jazykový kurz na tyto zkoušky, je dlouhodobým partnerem Britské rady. A protože počty každoročně připravených studentů a jejich úspěchy jsou vysoké, je Gymnázium Prachatice zařazeno do programu Advantage (Výhoda). Jednou z těchto výhod je např. snížení ceny za zkoušku nebo pravidelný přísun novinek ze světa jazyků. Zároveň se Gymnázium Prachatice stalo oficiálním přípravným centrem (Exam Preparation Centre) na tyto zkoušky. „Studenti navíc mohou certifikátem z cambridgeské zkoušky nahradit profilovou část maturity z angličtiny,“ dodal Alexandr Zikmund, ředitel prachatického gymnázia. Další skupina studentů se na cambridgeské zkoušky začne připravovat v únoru.