Tu nejprve nezískali a nyní, když by ji získat mohli, ji zřejmě odmítnou. „Dotace je sedm milionů z patnácti, které jsou na rekonstrukci potřeba," uvedl starosta Netolic Vladimír Pešek. Ten půjde příští týden do rady města s návrhem, aby dotaci město nepřijalo. „Jednak není hotová prováděcí projektová dokumentace, ale navíc nemáme šanci stihnout rekonstrukce termínově. Hotové by měly být do konce června, když spočítáme, kolik času zabere administrace, měli bychom na samotné práce měsíc. A to nemůžeme riskovat, že pokud nestihneme termín, tak nedostaneme dotaci a celá částka by šla na účet města," vysvětlil. Navíc město nemá dostatečné peníze, muselo by se podle něho zadlužovat. 
V budoucnu se vedení města zaměří spíše na jednotlivé projekty týkajících se oprav.


„Termín je opravdu velice krátký. Prováděcí dokumentace se dopředu nezpracovávala, navíc jsme se v létě dozvěděli, že peníze nedostaneme, takže ani nebyl důvod ji vypracovat. Teď bude lepší hledat jiné zdroje na opravy," uvedl Jindřich Vaníček 
z netolické radnice.