V roce 2020 nechali opravit jižní část do ulice Boženy Němcové, v tom letošním pak část východní do ulice Nad Stadionem. Nové jsou ploty, podezdívka i nosné sloupky, které imitují ty původní. Výplň oplocení dostala nový tvar, který je přizpůsoben těm nedávno instalovaným. Při výběrovém řízení zvolili Vimperští stavební společnost GSI Invest s.r.o. Nedávno pak vedení radnice rozhodlo, že kompletně upraví také sousední meze, kde nechají vysadit vhodnou zeleň.