Podle starosty Martina Malého a jednatele Tepelného hospodářství Vladislava Zocha by cena mohla klesnout až o sto korun.

Zastupitelé svým většinovým rozhodnutím schválili nejen navrhované investice ke snížení ceny tepla v Prachaticích, ale i to, že je bude realizovat městská společnost a ne externí firma, která by zajišťovala dodávky tepla na pronajaté nebo dokonce prodané tepelné soustavě.

S ohledem na to, jak v posledních letech cena tepla výrazně rostla, se zdá její zlevnění až o sto korun na jeden GJ jako rajská hudba. Ale bude to opravdu tak? Starosta Prachatic Martin Malý je o tom přesvědčen, stejně jako o tom, že se s řešením přichází minutu po dvanácté. „To je víceméně to nejzásadnější, co mohu Tepelnému hospodářství vytknout a také možná až přílišnou opatrnost pustit se v minulosti formou úvěru do zásadních investic, které by teplo lidem zlevnilo," dodal starosta Malý.

Město přitom v opatřeních, která byla plánována pro snížení ceny tepla, aktuálně opustí využití solárních panelů. Podle starosty je hlavním důvodem vysoká pořizovací cena s minimálním dotačním přispěním. Stejně dopadl i návrh výroby tepla spalováním štěpky. Aby tedy cena tepla v Prachaticích od tepelného hospodářství výhledově klesla, budou prostředky investovány do instalace dvou kogeneračních jednotek, tepelného čerpadla, bude odpojen jeden z výměníků, dojde k nákupu plynu za výhodnější a především nižší cenu. Výsledkem by měla být cena nižší zhruba o sto korun na 1 GJ.

„Aktuálně jsme se upnuli na technologii, která nám umožní v relativně krátké době snížit cenu dodávaného tepla. Nicméně nám neumožní snížit ztráty způsobené předimenzováním soustavy. To nás čeká až ve chvíli, kdy budou fungovat veškerá navržená opatření a vyčíslíme skutečný efekt. Pak můžeme zvažovat další opatření většího rozsahu, která by měla další vliv na ekonomiku provozu a zlevnění tepla. Tím mám na mysli například osazení další kogenerační jednotky, která by mohla mít podle předběžných výpočtů kladný dopad do ceny ve výši zhruba 3,5 milionu korun, což by znamenalo snížení ceny o dalších zhruba třicet korun," doplnil Martin Malý.

Změnu v ceně tepla dodávaného tepelným hospodářstvím by měli obyvatelé Prachatic pocítit již v příštím roce. Pro městskou společnost to bude znamenat vypsání řady výběrových řízení od dodavatele kogeneračních jednotek až po poskytovatele úvěru. Celková investice je totiž odhadována na 25 milionů korun. „Za prvé to znamená zajistit financování. To bude částečně z odpisů společnosti Tepelné hospodářství letošního a příštího roku, což by mohlo být až třináct milionů korun, a částečně, tedy dvanácti miliony korun, bude kryto úvěrem. Mým přáním je, aby alespoň jedna kogenerační jednotka byla spuštěna od prvního ledna," uzavřel prachatický starosta.