Při setkání s Martinem Malým, starostou Prachatic, mu ve chvíli, kdy měl vzpomenout na osudový zážitek z loňského léta, tekly slzy po tvářích. „Stále si uvědomuje, vážnost situace,“ vysvětlila maminka Martina.

Vyprávět, co se stalo, musela za Járu právě ona. „Jsem moc rád, že ve městě máme takové kluky jako jsi ty. Zachoval jsi se správně a chci, abys věděl, že si toho vážím,“ dostalo se Járovi pochvaly od starosty Martina Malého. Na oplátku se Jára pochlubil medailí, kterou dostal při oceňování za dětský čin roku. Odměnu, návštěvu muzea voskových figurín v Praze, si užil se všemi spolužáky ze třídy.

K události se moc nechce vracet. Zachraňovat lidi ale možná bude dál. „Chtěl bych být hasič,“ prozradil.