V příštím týdnu se uskuteční v Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích slavnost možná malá co do rozsahu, ale obrovská co do významu. Otec biskup Jiří Paďour při mši v kapli zasvěcené blahořečenému Janu Pavlu II. uloží ostatky bývalého papeže. Podrobnosti sdělil Prachatickému deníku ředitel Hospice Robert Huneš.


„Ostatky máme fyzicky v hospici uloženy u sester Boromejek v jejich kapli. Slavnostní uložení se uskuteční při mši pod vedením otce Biskupa Jiřího Paďoura v pátek 5. dubna. Od toho momentu budou ostatky v kapli přístupné i veřejnosti, ať již v rámci pravidelných bohoslužeb, nebo po dohodě a předchozí domluvě s námi tak, aby nebyl narušen provoz hospice, prakticky kdykoliv," přislíbil ředitel hospice.


Osobně v Krakově převzal v pondělí schránku s ostatky a celá událost v něm doposud doznívá. „Jsou to chvíle, které v člověku musejí dozrát postupně. Vstřebat v okamžiku velké události lze málokdy. Nyní se připravuje slavnostní uložení ostatků. Něco jsme si prožili v Polsku při převzetí ostatků, ale to dozní ještě při vzpomínkách na takovou chvíli," připustil Robert Huneš.


Původně se při výběru nejvhodnějšího místa pro uložení ostatků Jana Pavla II. v kapli uvažovalo se třemi místy. Nakonec ale spočine vzácná relikvie vsazena do kříže. „Výběr místa samozřejmě podléhal schválení diecézního biskupa. Spolu jsme o tom poměrně dlouze diskutovali a biskupovi se původní záměr příliš nezamlouval. Uvažovali jsme totiž o uložení ostatků do spodní části kříže, ale musím dát panu biskupovi zapravdu, že když kněz slouží bohoslužbu, zakrýval by svým tělem relikvii, která by měla být zřetelně viditelná. Nakonec jsme se na kříži shodli, ale místo uložení posuneme blíže k centrální části pod křížením," popsal Robert Huneš výběr zvoleného místa pro uložení ostatku Jana Pavla II.


Příprava pro to bude obnášet sejmutí kříže a jeho transport k truhláři, aby se vlastní práce nekonaly přímo v kapli zasvěcené právě blahoslavenému Janu Pavlu II. „To je pravda, ale jsme domluveni s místním truhlářem Pavlem Konvičným, který bude mít tu čest připravit místo pro uložení ostatku. Ale nebude sám. Ozval se nám umělecký vitrážista z Tábora Petr Švamberk, že by si považoval za čest podílet se jako dobrovolník na výrobě schránky pro uložení ostatku tím, že by upravil vitrážové sklo původně ze středověké katedrály," dodal Robert Huneš.


Trochu v sobě Robert Huneš choval naději, že kaple Jana Pavla II. v Prachaticích bude prvním místem v České republice, kde budou jeho ostatky uloženy. „Ale při naší návštěvě v Polsku nám pak kardinál Dziwizs v Krakově sdělil, že prvním místem, kam ostatky Jana Pavla II. osobně převezl, je Svatovítská katedrála v Praze," dodal.

Kapka krve
Ostatek Jana Pavla II. představuje kapku krve na pláténku zataveném ve skleněném pouzdře v ozdobném pozlaceném relikviáři o průměru zhruba pět centimetrů. Vložena bude do kříže v kapli.