Modelový projekt je první aktivitou nového přeshraničního projektu, jehož partnery jsou Bavorský myslivecký svaz a Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s na české straně.

Vedle získání praktických zkušeností a ověření si motorických schopností při vrtání a skládání krmného korýtka nebo střechy, se žáci dozvědí od místních myslivců a myslivkyň, jak se přikrmuje zvěř, které dobroty do krmelce patří a které ne, jaká volně žijící zvířata mohou v okolí pozorovat nebo jaké vztahy panují v přírodě mezi šelmou a kořistí. Učitelé zase porovnají, jak předávají přírodovědné poznatky jejich kolegové na druhé straně hranice, v neposlední řadě pak mohou uplatnit i své jazykové znalosti. V modelovém projektu se při stavbě krmelců pro srnčí zvěř a budek pro netopýry setkají základní školy z Borových Lad, Volar a Rejšejna/ Kašperské hory s bavorským Mauthem, Neuschönau a Haidmühle.

Součástí tříletého přeshraničního česko -bavorského projektu Udržitelné vytváření povědomí a přírodním a kulturním dědictví na Šumavě a v Bavorském lese je celkem 80 aktivit, ke kterým patří například navštěvování krmelců a zimní pozorování zvěře, zážitkové dny v přírodě na téma životní prostor louka, křovina, les a voda nebo lesní revue pro děti z mateřských škol. Pedagogové i myslivecká sdružená uvítají nové dvojjazyčné výukové materiály a praktické příručky.

Předseda Jihočeské společnosti pro ochranu přírody a myslivost o.p.s Ing. Roman Urbanec, Ph.D.: „Rádi bychom, aby děti i učitelé pochopili, že rostliny a živočichové na Šumavě i v Bavorském lese mají nárok na svůj neomezený životní prostor, který nekončí státní hranicí. Ochrana živočichů nemůže totiž být ohraničena lokálně nebo regionálně, ale je přeshraniční. A nejen k tomu by měl posloužit tento přeshraniční projekt, který završuje téměř více než osm roků plodné spolupráce s bavorskými myslivci a ochránci přírody.“
Vladimíra Vyhnálková, koordinátorka projektu, Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.