Její součástí bude diskuze s hosty, metodické semináře a možnost sdílení zkušeností mezi učiteli. Organizuje ji vimperský spolek na podporu technického vzdělávání ve školách VIM.Perk. Původně mělo jít o setkání pro učitele z Prachaticka a okolí, stávající situace si vynutila přenést setkání do on-line prostředí a díky tomu se ke konferenci mohou připojit pedagogové z celé republiky. "Cítíme potřebu pomoct pedagogům na nižších stupních škol, kde online výuka byla dosud spíše vzácnou výjimkou, a tudíž po ni chybí výraznější zázemí ať už v podobě technické infrastruktury, nebo metodického vedení," říká za organizátory Petr Sudický.

Učitelé i rodiče mají možnost zdarma vyzkoušet některé technologické možnosti on-line výuky na praktickém workshopu. Cílem je usnadnit a zjednodušit komunikaci se žáky a jejich rodiči tak, aby kvalita výuky neutrpěla ani v podmínkách vzdělávání a dálku Jeden ze seminářů povede Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské Univerzity v Plzni.

Zájemci z řad pedagogů i rodičů budou mít předem k dispozici tematická videa a rozhovory. Organizátoři oslovili univerzitní odborníky, učitele základních škol i studenty. Zjišťovali, co podle nich výuku na dálku komplikovalo a hledali příklady dobré praxe. Zajímavá data z doby jarního nouzového stavu zveřejní Václav Korbel, který působí v think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR a ve společnosti PA@ research sociologa Daniela Prokopa. O zkušenosti z praxe se podílí i Andrea Tláskalová ze ZŠ J. V. Sládka ve Zbirohu, která jako učitelka působila v programu České televize UčíTelka a je autorkou didaktických materiálů. ředitelka Základní školy Stachy Monika Kotherová a nebo Štěpánka Baierlová ze Sušice, učitelka matematiky, která letos uspěla v učitelské soutěži Global teacher Prize.

Moderátorem konference bude odborník na online výuku Petr Sudický, který v několika odpovědích vysvětluje, jak online výuku zapojit do běžné praxe ve školách a využívat ji v případě, že se některý ze studentů nemůže vinou například nemoci zapojit do výuky. (Více na www.vimonline.cz)

Elearningem jste se zabýval už dávno před vypuknutím pandemie. Dají se na on-line výuce na základních školách najít nějaké výhody?
Určitě ano. Myslím, že jedním z hlavních přínosů celé situace je fakt, že učitelé byli nuceni intenzivněji se seznámit s možnostmi využití online technologií ve vzdělávání, které jim mohou být k užitku i ve chvíli, kdy výuka probíhá klasickou prezenční formou. Učitelé, se kterými mluvíme, často zmiňují například pokračující využití online videokonferenčních hovorů jako prostředku komunikace a aktivního zapojení těch studentů, kteří se by se výuky jinak nemohli zúčastnit například z důvodu nemoci nebo sportovních aktivit. Já osobně v této situaci pak vnímám velkou příležitost trochu změnit vzdělávání na školách obecně. Online podoba výuky totiž nutí učitele podívat se na svoji praxi novýma očima, ustoupit od zaběhnutých stereotypů a snažit se zapojit nové metody.

Kdy a kde jste se elearningu začal věnovat?
E-learningu a technologiím ve vzdělávání obecně se věnuji posledních 15 let. Začínal jsem jako studentský asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde jsem posléze působil jako zakladatel a vedoucí týmu, který se programově zabýval výzkumem a praktickou metodickou podporou učitelů při zavádění technologií do výuky – prezenční i distanční. V posledních letech se snažím svoje poznatky a zkušenosti rozšířit i do oblasti neformálního vzdělávání a komunikace vědy, především v souvislosti s využitím video materiálů a dokumentární tvorby.

Petr Sudický - moderátor:
- Působí jako lektor akademické/vědecké komunikace a specialista na digitální vzdělávání na Masarykově univerzitě. E-learningu a technologiím ve vzdělávání obecně se věnuje více než 15 let.
- Začínal jako studentský asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde posléze působil jako zakladatel a vedoucí týmu, který se programově zabývá výzkumem a praktickou metodickou podporou učitelů při zavádění technologií do výuky – prezenční i distanční.
- V posledních letech se svoje poznatky a zkušenosti rozšířit i do oblasti neformálního vzdělávání a komunikace vědy, především v souvislosti s využitím video materiálů a dokumentární tvorby.

Co je podle vás pro učitele při vzdálené výuce nejvíc komplikované?
Na základě svých zkušeností při práci s učiteli nejčastěji vnímám dva hlavní problémy. Tím prvním, ale obvykle menším problém, je zvládnutí technologií, které jsou pro online výuku nezbytné – například obsluhu videokonferenčních hovorů, příprava testů nebo práce v prostředí pro správu online výuky (tj. LMS systému - např. Moodle nebo Google Classroom). Výraznější problém představuje určitá nutnost změnit pohled na vlastní pojetí výuky probíhající distanční formou. Online výuka nemůže dobře fungovat pouze “překlopením” té prezenční do online prostředí. Vzhledem k absenci přímého kontaktu je například nutné výrazně zkrátit čas, kdy vyučující pouze vykládají látku pasivně sledujícím studentům a naopak výrazně posílit pobídky k aktivnímu zapojení studentů. Zároveň je vhodné zapojit řadu postupů, které učitelé obvykle v prezenční výuce nevyužívají – například natáčení výukových videí, moderování a hodnocení online diskuzí, činnosti podporující vzájemnou zpětnou vazbu mezi studenty apod.

Komu především je on-line konference určena?
Konferencí cílíme na učitele a další zástupce základních a středních škol, ale obsah bude samozřejmě relevantní i pro ostatní zájemce o online zdělávání. Naši primární cílovou skupinu jsme zvolili takto jednak proto, že ve stejném prostředí realizujeme i další aktivity v rámci spolku VIM.Perk (www.vimdotperk.cz), ale také proto, že cítíme potřebu pomoct pedagogům na nižších stupních škol, kde online výuka byla dosud spíše vzácnou výjimkou, a tudíž pro ni chybí výraznější zázemí - ať už v podobě technické infrastruktury, nebo metodického vedení.

Jak se k ní mohou učitelé připojit?
Konference bude vzhledem k omezením souvisejícím s šířením koronaviru probíhat zcela online, účastníci se tedy budou moci připojit ze svých počítačů – ať už v práci nebo z pohodlí domova. Samotný program bude přenášen živě na Facebook, příspěvky budou moderovány a dotazy na hosty bude možné klást pomocí textového chatu. Protože online formát konference nám přijde méně osobní než prezenční setkání, připravili jsme pro účastníky dále sérii rozhovorů, ve kterých chceme blíže představit jednotlivé hosty konference. Rozhovory budeme v následujících dnech zveřejňovat na stránce konference na Facebooku. Tam bude zároveň možnost poslat s předstihem dotazy hostům do plánované panelové diskuze.