Klub byl založen 20. října 1964 a přes okresní soutěže se dostal velice brzy do těch krajských. Dnes si z historie klubu připomeneme roky 1983 – 1987.

Netoličtí nejenže hráli dlouhodobou soutěž, ale účastnili se i řady společných akcí a turnajů po celé republice.