V roce 1971 byly v závodě založeny dvě brigády socialistické práce a začalo se s výrobou sesazenek. Závod dostával objednávky i ze zahraničí, zájem byl ze Švédska. Volarská Jitona nebyl velký provoz, ale v roce 1974 tam pracovalo 53 lidí, v roce 1980 dokonce 68 lidí.

Od ledna 1989 byla Jitona státní podnik a hospodařila samostatně. Po „sametové revoluci“ se začalo s omezováním výroby nábytku a v letech 1998 a 1999 došlo k uzavření některých provozoven a hrozilo to také ve Volarech. Proto městské zastupitelstvo vyřešilo problém odkoupením areálu a založilo společnost Sesazovna dýh, s. r. o.

Texty a foto Prachatickému deníku poskytla Jaroslava Krejsová z Volar ze svého archivu.

Příště, ve středu 30. října, se podíváme do historie volarské mlékárny.