A chtějí diskutovat s lidmi. „Veřejnosti představíme nové parkovací možnosti, mělo by být o 130 míst na parkování více, úpravy stávající zeleně, umístění nových přístřešků pro popelnice a kontejnery,“ řekl místostarosta Lukáš Sýs.

Studie by po projednání s veřejností měla sloužit jako závazný podklad pro zadání projektové dokumentace a samotné realizace stavebních úprav v této lokalitě. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 1. února od 17 hodin v sále MěKS.