Podle starosty Bohumila Petráška se tím vyřeší dlouhodobě kritizovaná dopravní situace v části ulic Hraničářská a Pod Homolkou. „Půjde o zásadní rozšíření komunikace ze tří metrů na standardní dva jízdní pruhy včetně opěrných zdí a chodníků. Rozpočtové náklady se zatím pohybují kolem necelých devíti milionů korun, přičemž milion korun je plánován do ulice Pod Homolkou, zbylé prostředky budou investovány do ulice Hraničářská," shrnul starosta Petrášek.


Oproti minulým dvěma rokům by tedy Vimperk měl být méně rozkopaný. Letošní rozpočet totiž s dalšími významnějšími investičními akcemi řádově nad milion korun nepočítá. „Zatím jsme se drželi zpátky jak v předpokladu financí na našem účtu, tak i v daňových příjmech města s tím, že situaci přehodnotíme až v pololetí. V rozpočtu tedy máme ještě posílení nosnosti mostu z Pasovské ulice kolem hotelu Terasa za čtyři sta tisíc korun," dodal Bohumil Petrášek.


V příjmové části rozpočtu mají Vimperští včetně zapojení prostředků na běžném účtu částku ve výši 134 milionů korun, výdaje pro letošní rok plánují ve výši 129 milionů korun. „V daňových příjmech jsme počítali s částkou 1,3 milionu korun, což jsou ovšem jen prostředky, které získáváme od státu na školství. Navýšení v čistých daňových příjmech je tedy spíše v řádech statisíců než milionů korun, byť bychom podle předběžných propočtů mohli získat až jedenáct milionů korun," doplnil vimperský starosta.


Rozpočet města pro letošní rok nepočítá ani se zásadnějším řešením v areálu letního koupaliště. „Rozhodnutím zastupitelstva chceme celý areál řešit v rámci dotace, o kterou máme zažádáno. V únoru se sejdeme na pracovní poradě a budeme řešit varianty, které mohou nastat v případě, že s žádostí o dotaci neuspějeme," podotkl Bohumil Petrášek.


Novinkou letošního rozpočtu je především příspěvek města SKI Klubu Šumava na údržbu areálu na Vodníku, který činí rámcově šest set tisíc korun na rok, neřeší však další investice do sportovního areálu.