Květinové výstavy v interiérech zámku Kratochvíle vzbuzují už sedm let mimořádnou pozornost návštěvníků. Správa zámku se proto rozhodla v této pozoruhodné tradici pokračovat i v letošním roce. „Květiny jsou věčnou inspirací. V údivu nad jejich krásou vznikaly verše, které vstoupily do písní, do našich duší a provázejí naše životy napříč staletími. Výstava chce v lehkých dotecích připomenout některé z nich“, říká kastelán Vojtěch Troup.

Úchvatná květinová aranžmá jsou dílem předních floristů a zahradníků z jihočeských památkových objektů – ze zámků Kratochvíle, Třeboň a Hluboká a kláštera Zlatá Koruna. Cennými zkušenostmi výstavu podpořil přední český florista Slávek Rabušic.

Výstava bude přístupná veřejnosti denně od 18. května do 24. května 2019 včetně pondělí 20. května 2019 od 9.00 do 15.30 hodin. Romantické duše si navíc mohou v sobotu 18. května dopřát i večerní procházku provoněnými interiéry bez průvodce od 20:00 hodin.

Zároveň s výstavou květinových instalací bude dne 18. května 2018 v zahradním pavilónu Markéta otevřena komorní výstava grafických listů a keramických objektů výtvarnice Ivy Bukačové, která nese název Na cestě.

„Výstava výtvarných děl Ivy Bukačové je výsledkem snahy o zachycení příběhů lidí z autorčina nejbližšího okolí, nikoliv však přímo, nýbrž prostřednictvím příběhů jejich jmenných patronů. Na výstavě se tak můžete setkat se svatým Kryštofem, svatým Antonínem nebo svatou Alžbětou“, upřesňuje kastelán Troup.

Výstava potrvá do 8. září 2019 a bude volně přístupná v rámci prohlídky zámeckou zahradou.

Markéta Slabová, Národní památkový ústav České Budějovice