Žáci oboru instalatér Milan Novotný na 2. místě a Jan Pokorný na 3. místě předvedli, že svému řemeslu opravdu rozumí nejen po praktické stránce, ale mají také výborné teoretické znalosti.

Krajské kolo se uskutečnilo formou písemných testů. Soutěžící odpovídali na 60 otázek vycházejících z učebních osnov 1. – 3. ročníku oboru instalatér, které odborně připravil Cech topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR). O úspěchu nerozhodovala pouze správnost odpovědí, ale také časový limit. Čas byl důležitým jazýčkem na vahách při získání shodného počtu bodů, které soutěžící získali. První pozice unikla Milanu Novotnému pouze o jeden bod a Janu Pokornému o body dva, což dokazuje jejich vynikající připravenost, za kterou vděčí svým pedagogům, zejména Vlastimilu Jiráňovi, Petru Žuravskému a Jaroslavu Šanderovi, učiteli odborného výcviku.

O kvalitách obou soutěžících hovoří také výsledné skóre v rámci celé České republiky, kdy Milan Novotný obsadil svým výkonem 5. místo a Jan Pokorný místo 7. Soutěž má již patnáctiletou tradici a její vysokou úroveň zajišťují její organizátoři CTI ČR a firemní partneři, kterými jsou nejvýznamnější firmy z oboru působící na českém trhu.

Kateřina Koubová