Starosta města Bohumil Petrášek upřesnil, že bude v neděli v půl desáté vysvěcen českobudějovickým biskupem Pavlem Posádem a ve čtvrtek by měl být vyzdvižen a zavěšen do zvonice. Poprvé se pak rozezní následující sobotu při rozsvícení vánočního stromu.

Cesta vimperského zvonu: 
V neděli 24. listopadu v 9.30 hodin bude slavnostní bohoslužba v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí, při které proběhne i svěcení zvonu za účasti pana biskupa Pavla Posáta z Českých Budějovic.
V úterý 26. listopadu bude v kostele Navštívení Panny Marie od 18 hodin koncert jako poděkování všem dárcům, kteří na zvon přispěli, vystoupí Wild Sticks.
Ve středu 27. listopadu v Šumavském pivovaru se bude již čepovat 19o pivo Inocenc a v 18 hodin s harmonikou vystoupí Jakub Komrska.
Ve čtvrtek 28. listopadu se předpokládá osazení zvonu do věže v dopoledních hodinách, čas bude ještě upřesněn.
V sobotu 30. listopadu nastane slavnostní okamžik, kdy bude prvně tlouci srdce zvonu Inocenc, a doufáme, že tlukot jeho srdce neutichne pod dlouhá staletí. Hlas zvonu bude také doprovázet druhý zvon Maria Hilfe. Slavnost rozeznění nového zvonu nastane při rozsvícení vánočního stromu a vše začne po 17 hodině na náměstí.