Při říjnovém setkání s obyvateli sedělo v sále sedm zastupitelů, při půlhodině věnované připomínkám obyvatel jen dva zastupitelé. To, že pak nemají dostatečné informace, se projevilo mimo jiné také v některých diskusních příspěvcích zastupitelů k bezpečnostní situaci. I to může být důsledek, že zastupitelstvo neprojednávalo petici a její řešení, když bylo navíc jedním z oslovených subjektů. „Je otázkou, zda podle petičního zákona je takový způsob nutný. Myslím si, že jsou možné obě varianty, tedy jak projednání pouze ve vedení města, tak i v zastupitelstvu. K tomuto tématu jsme měli před jednáním zastupitelstva pracovní schůzku zastupitelů. Bohužel na ní byla opět jen část zastupitelů. Přesto se domnívám, že je potřeba s ohledem na rozsáhlost některých bodů a jejich důležitost, si ten čas najít a na pracovní jednání přijít. Pokud by zastupitelé řekli, že nemají v navrženém čase volno a mohou se uvolnit později, volili bychom pozdější termín pro pracovní setkání tak, aby se nás sešlo co nejvíce. Jen pro doplnění, při projednávání bezpečnostních opatření jsme se sešli tři, následně dorazila ještě zastupitelka Janásková. Je pravdou, že dvě zastupitelky se z jednání řádně omluvily," dodala Jaroslava Martanová.

Opatření bez dopadu do rozpočtu:
- Turnusový systém strážníků městské policie, který umožní nasazení dvou dvoučlenných hlídek v kritickém období na páteční a sobotní noc případně podle potřeby
- Změna systému plánování služeb stálé dvoučlenné hlídky s harmonogramem služeb na celý měsíc
P Organizování hlídek a jejich pohybu při denní službě podle aktuální potřeby
- Pokyny pro monitorování činnosti hlídky
- Pravidelné hodnocení práce jednotlivých hlídek a hodnocení činností a událostí
- Individuální pohovory se strážníky městské policie na téma nedostatky a možnosti zlepšení práce městské policie
- Kurz řešení konfliktních situací a způsob zásahu průběžně v roce 2013 pod řízením specialistů Policie ČR
- Rozšíření kamerového dohlížecího systému o další tři kamery a trvalý dohled u kamer
- Pokračování úzké spolupráce s Policií ČR při organizování a nasazení hlídek a v dalších oblastech

Opatření s dopadem do rozpočtu:
- Nepřetržitý dohled u kamerového dohlížecího systému, což je podmínka dotace na rozšíření kamerového systému a trvalý dohled umožní operativní předávání hlídce v terénu a zvyšuje efektivnost její práce. Je termínově vázáno přijetím rozpočtu a přijetím nových pracovníků
- Posílení počtu strážníků na stav 12+1. V současnosti je to 12. Výhodou je trvalá přítomnost jednoho strážníka v denní době, kdy se řeší nejvíce přestupků na služebně a nebude nutno stahovat hlídku z terénu k řešení přestupků a případná možnost další jednočlenné monitorovací hlídky v terénu. Opět vázáno na schválení rozpočtu a přijetí nových pracovníků. U strážníků je to složitější, protože musejí splňovat náročné podmínky a musejí absolvovat kurz pro strážníky organizovaný jednou za čtvrtletí.
- Doplnění kamerového systému o bod dohlížející na prostor u fontány v parku u Volyňky. Umožní trvalý dohled na jednu z problémových lokalit, kterou není možné monitorovat kamerovým bodem z Pražské ulice s ohledem na vzrostlou zeleň v parku. Vázáno na schválení rozpočtu a prozatím toto není v návrhu rozpočtu.
- V jarních měsících na základě nabídky odzkoušení prostředků na rychlé přesuny strážníků po městě dvou elektroskútrů a horské kolo. Podle výsledků ze zkušebního provozu bude možné zařadit pro službu. Vázáno tím, zda nabídka podnikatele bude platit.
- Od prvního ledna dojde ke změně i u městské policie v personálním obsazení, kdy za odcházejícího strážníka nastoupí do kurzu strážníka nový adept. V současnosti máme v kurzu již jednoho strážníka, a je připraven další zájemce o práci strážníka, který nastoupí do kurzu v lednu.