Nově zvolený kontrolní výbor, který počátkem června doplnila i zastupitelka Šárka Janásková jako jeho předsedkyně, dostal za úkol prověřit vše, co se týká dodávek a zajištění služeb k poskytování internetu v základních školách ve Vimperku.

Návrh kontroly:Kdo poskytuje jednotlivým školám internetové a další IT služby a to včetně potřebné techniky, rozvodů v budovách
Kdy byly podepsány smlouvy na tyto služby, případně kdy byly provedeny jejich změny, dodatky či přílohy, a kdo tyto smlouvy podepsal, případně schválil
Kolik Kč školy, město nebo jiný útvar města za tyto poskytnuté služby platí včetně prověření zanesení těchto nákladů do účetnictví škol, města nebo útvarů města
Jaké další případné výhody firmy, dodávající IT služby, školám nebo městu, případně útvarům města poskytují
Zda poskytují školy nebo město, jako zřizovatel, veřejnou reklamu těmto firmám


Již v květnu totiž zastupitelé řešili skutečnost, že školy mohou mít připojení k internetu zdarma, ale v danou chvíli nedokázal nikdo zodpovědět dotazy, zda tomu tak skutečně je, nebo jestli školám tuto službu zajišťuje jiná firma, než ta, která se k bezplatnému poskytování měla zavázat, a školy tak za internetová připojení platí.


Opoziční zastupitelé chtěli, aby se záležitostí zabýval nově zvolený kontrolní výbor, nicméně ten sám od sebe k takovému prověření neměl nutný mandát od zastupitelstva. Proto se nakonec devět ze sedmnácti zastupitelů obrátilo na starostku Jaroslavu Martanovou, aby svolala jednání zastupitelstva mimo plánovaný termín, aby mohl být kontrolní výbor řádně pověřen provedením kontroly ve vztahu k poskytování internetu ve školách.


Přestože se zastupitelka a ředitelka jedné ze základních škol Dagmar Rückerová snažila situaci kolem zajištění služeb souvisejících s internetem vysvětlit, u opozice nepochodila. Stejně neúspěšný byl s vysvětlením i místostarosta Jiří Cais, jehož firma IT Profi pro obě základní školy zajišťuje internetovou konektivitu. A nepochodila ani starostka Jaroslava Martanová ani právní zástupce města Vimperk Tomáš Samek, když se pokoušeli vysvětlit, že k podobné kontrole není ze zákona kompetentní ani kontrolní ani finanční výbor.


Opoziční zastupitelé si stáli za svým. „Jedná se pouze o technické pověření, aby kontrolní výbor provedl kontrolu na školách, které zřizuje město, jak to vypadá se zabezpečením internetu. Nic jiného," uvedl předkladatel usnesení Pavel Dvořák s odkazem na diskusi, ve které se v květnu IT službami do škol zabývali zastupitelé bez řádných odpovědí. Konkrétně se to týkalo i smlouvy uzavřené radou města v roce 2011 s firmou Starnet, která se zavázala k bezplatnému připojení na internet pro školy.