To je maximální hranice, kterou dosud mohla města a obce ze zákona stanovit. „Je důležité zdůraznit, že podle výpočtu z nového zákona by měla být výše poplatku 961 koruna na občana a rok. Podle nového zákona se sčítají skutečné náklady na komunální odpad, vydělí se to počtem poplatníků, kterých je ve Volarech 4073, což představuje částku 711,48 korun. K tomu se připočítává pevná částka 250 korun. Z toho vyplývá, že bychom mohli stanovit poplatek za komunální odpad pro volarské obyvatele schválit částku až 961 korun, aby celkový systém nakládání s odpady byl samofinancovatelný a město jej nemusel dotovat z jiných zdrojů. K tomu jsme ale nepřistoupili a věříme, že občané pochopí, že je potřeba mnohem více třídit odpad, abychom ušetřili náklady za skládkovné na skládce Libínské Sedlo," zdůraznila Martina Pospíšilová. I po navýšení totiž volarskou radnici bude dotace do systému nakládání s odpady stát necelý milion korun. Volary sice třídí, nicméně podle údajů společnosti EKO KOM skončily mezi městy do sedmi tisíc obyvatel až na patnáctém místě za loňské čtvrté čtvrtletí a letošní tři čtvrtě rok.  Rámcově získává město Volary čtvrt milionu korun za tříděný odpad.

„Pokud by lidé třídili tak, jak by se třídit mělo, náklady by nebyly takové a nemuseli bychom řešit tak vysoký příspěvek z prostředků města. Přece jen milion korun ročně je hodně vysoká částka," apelovala volarská starostka na obyvatele města.