Dozvědět se něco více o geologické historii Prachaticka mohou od úterý všichni zájemci, kteří navštíví nově otevřenou geologickou expozici u Fefrovských rybníků.


Za projektem stojí Bohumil Toms, který má za sebou také projekt hornické naučné stezky v nedalekých Albrechtovicích. Společně se Základní školou Zlatá stezka v Prachaticích se mu podařilo získat z grantu Jihočeského kraje přibližně čtyřicet tisíc korun na realizaci nové geologické expozice. Tu pak společně v úterý odpoledne představili veřejnosti.


Expozice nabízí zájemcům pohled na geologickou historii území jak na samostatných vzorcích hornin, tak na sedmi informačních panelech. Z nich se návštěvníci dozvědí informace jak k samotnému geologickému vývoji Prachatic a okolí, tak k jednotlivým typům hornin od vyvřelých přes přeměněné až po usazené. Součástí expozice je, ovšem už bez fyzických ukázek, i panel věnovaný vltavínům.
Fakt, že Prachatice mají vlastní geologickou expozici, ocenila také spoluautorka textových částí informačních panelů Veronika Štědrá z České geologické společnosti. Podle ní se mnoho pozornosti a aktivit věnuje živé přírodě a historii, ale na geologii se trochu zapomíná. „Prachatice jsou skutečně výjimečným městem v tom, že jejich obyvatelé uměli a umějí využívat nerostné bohatství ve svém okolí. A je to vidět na všech renesančních i gotických stavbách v okolí i ve městě samém. Když se podíváte na pilíře v kostele svatého Jakuba, osobně si nedokáži představit, jak naši předci z běžných bloků horniny sestavit a spasovat tak dokonale takovou stavbu. Běžný laik si přitom ani neuvědomí, odkud se materiál bral a kde by se případně mohl najít pro rekonstrukci. Doufáme, že tím, že jsme ukázali včetně map konkrétní místa, pomůže svým způsobem k pochopení historie zdejšího regionu a města," uvedla Veronika Štědrá, která se v úterý ujala role průvodkyně expozicí.


Autorem myšlenky geologické expozice je Bohumil Toms. „Před pěti roky jsem otevřel přes kopec naučnou stezku v Albrechtovicích. Celou dobu jsem přemýšlel, jak ji ozvláštnit. Při svých pochůzkách po Šumavě mne zaujaly podobné expozice na Rokytě a ve Stožci a řekl jsem si, že bych něco podobného rád udělal. Čím víc jsem se tím zabýval, tím více problémů vyvstávalo, především se týkaly přepravy vzorků na samotné místo," řekl Bohumil Toms k počátkům úvah vybudovat geologickou expozici v Prachaticích. I když měl míst pro ni vytipovaných víc, nakonec to vyhrála lokalita podél tankovky pod Fefrovskými rybníky.

A výběr místa hodnotil kladně i starosta Prachatic Martin Malý. „Nová geologická expozice určitě bude sloužit školám k výuce, ale rozhodně je vhodným doplněním obůrky, která se v posledních letech stala hojně navštěvovaným místem," dodal s tím, že: „Místa na případné rozšíření je tu dost, takže se těším na další nápady, se kterými Bohumil Toms přijde příště."